Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Knjižnica, 150 m2, S.S - 2017

Knjižnica 150m2 z naslednjim prostorskim programom: priročna knjižnica z oddelkom za izposojo (ca. 2500 knjig), periodične publikacije, kotiček za branje, otroški kotiček, upravni prostori, sanitarije; objekt kot samostoječa pritlična stavba, nepodkletna s poševno streho, srednji cenovni razred

(148010001)
Zahtevnost objekta: III

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je knjižnica): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:150 m2
Neto tlorisna površina:165 m2
Bruto tlorisna površina:185 m2
Bruto prostornina:646 m3
GOI (300+400-470):100%243.540,00 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:1.623,60 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.478,40 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:1.320,00 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama1.5 %3.653,10 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi2.5 %6.088,50 €
330Zunanje stene17.6 %42.863,04 €
340Notranje stene15.6 %37.992,24 €
350Stropi7.7 %18.752,58 €
360Streha19.4 %47.246,76 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi6.6 %16.073,64 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji1.5 %3.653,10 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA72.4 %176.322,96 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod5.5 %13.394,70 €
420Ogrevalne naprave9.2 %22.405,68 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija5 %12.177,00 €
440Elektroinstalacije6.2 %15.099,48 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave0.5 %1.217,70 €
460Transportne naprave0 %0,00 €
470Posebna namenska oprema in naprave4.1 %9.985,14 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih1.2 %2.922,48 €
400INSTALACIJE31.7 %77.202,18 €
500ZUNANJA UREDITEV4.5 %10.959,30 €
600OPREMA IN UMETNINE1.9 %4.627,26 €
710Vrednost načrtov arhitekture1.9 %4.627,26 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.5 %3.653,10 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.6 %1.461,24 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.6 %1.461,24 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...4.1 %9.985,14 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave7.9 %19.239,66 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI16.6 %40.427,64 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:127.1 %309.539,34 €


(vse cene so brez DDV)

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Celotna zbirka preko 450 objektov je dostopna v PEG POI2018. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

PeG podatkovniki d.o.o., Dunajska cesta 21 , 1000 Ljubljana, tel: 01/474 10 89, fax: 01/474 10 01, mob 031/488 426
e-pošta: info@peg-online.net | Pogoji uporabe in varstvo podatkov | © 2011, PeG podatkovniki d.o.o.
Izdelava: Humane tehnologije | Oblikovanje: Studio Mars