Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Večji nakupovalni center 4000 m2, S.S. - 2018

Večji nakupovalni center 4000 m2 kot samostoječa pritlična stavba, nepodkletna, z ravno in s poševno streho z majhnim naklonom, srednji cenovni razred (202045002)
Zahtevnost objekta: V

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je trgovina): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:4000 m2
Neto tlorisna površina:4174 m2
Bruto tlorisna površina:4800 m2
Bruto prostornina:21120 m3
GOI (300+400-470):100%3.303.360,00 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:825,84 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:791,43 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:688,20 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama2.2 %72.673,92 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi7.6 %251.055,36 €
330Zunanje stene23.8 %786.199,68 €
340Notranje stene10.7 %353.459,52 €
350Stropi6.8 %224.628,48 €
360Streha23.7 %782.896,32 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi3.8 %125.527,68 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji1.3 %42.943,68 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA79.9 %2.639.384,64 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod4.2 %138.741,12 €
420Ogrevalne naprave4.4 %145.347,84 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija6.1 %201.504,96 €
440Elektroinstalacije5.1 %168.471,36 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave0.3 %9.910,08 €
460Transportne naprave0 %0,00 €
470Posebna namenska oprema in naprave0.8 %26.426,88 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih0 %0,00 €
400INSTALACIJE20.9 %690.402,24 €
500ZUNANJA UREDITEV6 %198.201,60 €
600OPREMA IN UMETNINE1.3 %42.943,68 €
710Vrednost načrtov arhitekture1.5 %49.550,40 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.1 %36.336,96 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.5 %16.516,80 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.5 %16.516,80 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...3.4 %112.314,24 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave6.5 %214.718,40 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI13.5 %445.953,60 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:121.6 %4.016.885,76 €


(vse cene so brez DDV)

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Celotna zbirka preko 450 objektov je dostopna v PEG POI2019. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

PeG podatkovniki d.o.o., Dunajska cesta 21 , 1000 Ljubljana, tel: 01/474 10 89, fax: 01/474 10 01, mob 031/488 426
e-pošta: info@peg-online.net | Pogoji uporabe in varstvo podatkov | © 2011, PeG podatkovniki d.o.o.
Izdelava: Humane tehnologije | Oblikovanje: Studio Mars