Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Servisna delavnica za motorna vozila, 5 servisnih mest, S.S. - 2018

Servisna delavnica za motorna vozila kot samostoječa pritlična stavba, nepodkletena, z ravno streho, 5 servisnih mest, srednji cenovni razred (271000001)
Zahtevnost objekta: III

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je delavnica): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:500 m2
Neto tlorisna površina:610 m2
Bruto tlorisna površina:665 m2
Bruto prostornina:3458 m3
GOI (300+400-470):100%536.807,95 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:1.073,62 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:879,88 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:807,23 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama1.3 %6.978,50 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi2.2 %11.809,77 €
330Zunanje stene25.9 %139.033,26 €
340Notranje stene8.6 %46.165,48 €
350Stropi7.4 %39.723,79 €
360Streha17.2 %92.330,97 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi10 %53.680,80 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji1.5 %8.052,12 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA74.1 %397.774,69 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod4.9 %26.303,59 €
420Ogrevalne naprave3.7 %19.861,89 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija6.5 %34.892,52 €
440Elektroinstalacije4.6 %24.693,17 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave0.4 %2.147,23 €
460Transportne naprave0 %0,00 €
470Posebna namenska oprema in naprave2.1 %11.272,97 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih5.8 %31.134,86 €
400INSTALACIJE28 %150.306,23 €
500ZUNANJA UREDITEV7.1 %38.113,36 €
600OPREMA IN UMETNINE2.9 %15.567,43 €
710Vrednost načrtov arhitekture1.6 %8.588,93 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij0.8 %4.294,46 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.4 %2.147,23 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.4 %2.147,23 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...3 %16.104,24 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave5.8 %31.134,86 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI12 %64.416,95 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:124.1 %666.178,67 €


(vse cene so brez DDV)

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Celotna zbirka preko 450 objektov je dostopna v PEG POI2019. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

PeG podatkovniki d.o.o., Dunajska cesta 21 , 1000 Ljubljana, tel: 01/474 10 89, fax: 01/474 10 01, mob 031/488 426
e-pošta: info@peg-online.net | Pogoji uporabe in varstvo podatkov | © 2011, PeG podatkovniki d.o.o.
Izdelava: Humane tehnologije | Oblikovanje: Studio Mars