Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Dom za invalide K+P+1do2N, s 30 do 40 sobami, S.S. - 2020

Dom za invalide z individualnimi sobami, skupnimi prostori in prostori za oskrbo; objekt kot samostoječa stavba s poševno streho/neobdelana mansarda, K+P+1do2N, s 30 do 40 sobami, srednji cenovni razred

(114000002)
Zahtevnost objekta:

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je soba): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:1330 m2
Neto tlorisna površina:1769 m2
Bruto tlorisna površina:2035 m2
Bruto prostornina:6308 m3
GOI (300+400-470):100%1.847.282,22 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:1.388,93 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.043,97 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:907,80 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama2 %36.945,64 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi2.6 %48.029,34 €
330Zunanje stene13.5 %249.383,10 €
340Notranje stene16.7 %308.496,13 €
350Stropi15.3 %282.634,18 €
360Streha10.7 %197.659,20 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi4.3 %79.433,14 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji2.3 %42.487,49 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA67.4 %1.245.068,22 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod8.6 %158.866,27 €
420Ogrevalne naprave8 %147.782,58 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija2.8 %51.723,90 €
440Elektroinstalacije6.3 %116.378,78 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave1.2 %22.167,39 €
460Transportne naprave2.9 %53.571,18 €
470Posebna namenska oprema in naprave5.3 %97.905,96 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih2.8 %51.723,90 €
400INSTALACIJE37.9 %700.119,96 €
500ZUNANJA UREDITEV5.2 %96.058,68 €
600OPREMA IN UMETNINE2.5 %46.182,06 €
710Vrednost načrtov arhitekture2 %36.945,64 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.2 %22.167,39 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.7 %12.930,98 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.7 %12.930,98 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...4.3 %79.433,14 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave8.2 %151.477,14 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI17.1 %315.885,26 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:130.1 %2.403.314,17 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2021. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2021

Naročilnica