Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Centralno skladišče s prizidkom, 20000m2, S.S. - 2020

Centralno neogrevano skladišče 20000m2 z naslednjim prostorskim programom: skladišče z ekspeditom (17500m2), upravni prostori (2500m2); skladišče z ekspeditom kot samostoječa pritlična stavba, nepodkletena, s poševno/poševno streho z majhnim naklonom, upravni prostori P+2N, srednji cenovni razred

(279081001)
Zahtevnost objekta: V

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je skladišče): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:20000 m2
Neto tlorisna površina:20000 m2
Bruto tlorisna površina:22000 m2
Bruto prostornina:220000 m3
GOI (300+400-470):100%12.464.540,00 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:623,23 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:623,23 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:566,57 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama2.5 %311.613,50 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi8.3 %1.034.556,82 €
330Zunanje stene17.9 %2.231.152,66 €
340Notranje stene18.6 %2.318.404,44 €
350Stropi6 %747.872,40 €
360Streha16.6 %2.069.113,64 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi1.8 %224.361,72 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji1.8 %224.361,72 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA73.5 %9.161.436,90 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod3.9 %486.117,06 €
420Ogrevalne naprave6.9 %860.053,26 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija3.1 %386.400,74 €
440Elektroinstalacije9.6 %1.196.595,84 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave0.4 %49.858,16 €
460Transportne naprave2.6 %324.078,04 €
470Posebna namenska oprema in naprave1.1 %137.109,94 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih0 %0,00 €
400INSTALACIJE27.6 %3.440.213,04 €
500ZUNANJA UREDITEV4 %498.581,60 €
600OPREMA IN UMETNINE0.4 %49.858,16 €
710Vrednost načrtov arhitekture1.4 %174.503,56 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij0.8 %99.716,32 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.5 %62.322,70 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.5 %62.322,70 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...3 %373.936,20 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave5.8 %722.943,32 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI12 %1.495.744,80 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:117.5 %14.645.834,50 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 480 objektov je dostopna v PEG POI2020. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2020

Naročilnica