Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Bruto tlorisna površina

Po SIST ISO 9836:

5.1.3 Bruto tlorisna površina

5.1.3.1 Bruto tlorisna površina stavbe je skupna površina vseh etaž stavbe. Etaže so lahko nadstropja, ki so v celoti ali delno pod terenom, nadstropja nad terenom, podstrešja, terase, strešne terase, površine tehničnih in skladiščnih prostorov (glej sliko 1).

povrsine-bxpz.jpg

Razlikovati je treba med:

a) tlorisnimi površinami, ki so z vseh strani zaprte do polne višine in v celoti pokrite;

b) tlorisnimi površinami, ki niso zaprte z vseh strani do polne višine, so pa pokrite, tako kot npr. lože;

c) tlorisnimi površinami, ki so obdane z elementi, kot so npr. parapeti, venci, ograje in niso pokrite, tako kot odprti balkoni.

5.1.3.2 Bruto tlorisna površina vsake etaže se dobi iz zunanjih dimenzij obodnih elementov v višini tal etaže. Ometi, fasadne obloge in parapeti so všteti.

Utori in štrline, narejeni iz konstrukcijskih ali estetskih razlogov, in spremembe profila po višini niso vključeni, če ne spreminjajo neto tlorisne površine (5.1.5). Pokrite tlorisne površine, ki niso zaprte ali so delno zaprte in niso omejene, npr. površine v skladu s 5.1.3. 1b), se računajo do navpične projekcije zunanjega roba krova.

Neto tlorisna površina se ne ugotavlja za naslednje prostore (glej 5.1.5.4):

  • prazne prostore med zemljiščem in spodnjo stranjo stavbe, vzdrževalne vode;
  • prostor znotraj prezračevanih streh;
  • strehe, po katerih se hodi samo med vzdrževanjem.

5.1.3.3 Bruto tlorisna površina se računa za vsako etažo posebej. Tudi površine, na katerih se višina etaže v enem talnem nivoju spreminja (npr. velike dvorane, avditoriji), se izračunajo posebej.

5.1.3.4 Če se tlorisne površine seštevajo, morajo biti razmerja med različnimi površinami (po 5.1.3) razpoznavna, tako da jih je mogoče ločeno ovrednotiti, primerjati in izračunati prostornine.

5.1.3.5 Bruto tlorisna površina je sestavljena iz neto tlorisne površine (5.1.5) in tlorisne površine, ki jo zavzema konstrukcija (glej 5.1.6)