Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Zbirka Projektantske ocene investicij (POI) vsebuje preko 500 cenovno ovrednotenih in že zgrajenih objektov, katerih končna cena je s pokalkulacijo v % razdeljena na gradbena in obrtniška dela (stroškovna skupina 300) ter instalacije (stroškovna skupina 400), oziroma znotraj obeh skupin v stroškovne podskupine 310-390 oz. 410-490.

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Projektantske ocene investicij

Zbirka Projektantske ocene investicij (POI) vsebuje preko 500 cenovno ovrednotenih in že zgrajenih objektov, katerih končna cena je s pokalkulacijo v % razdeljena na gradbena in obrtniška dela (stroškovna skupina 300) ter instalacije (stroškovna skupina 400), oziroma znotraj obeh skupin v stroškovne podskupine 310-390 oz. 410-490. 

Vsi objekti označeni s + so znoraj stroškovnih podskupin dodatno razčlenjeni in ovrednoteni, kot npr. 320:

300 GRADBENA KONSTRUKCIJA

 • 310 Gradbena jama
 • 320 Temeljenje in plošče nad tlemi
321 Izboljšava temeljnih tal
322 Plitvo temeljenje (točkovni in linijski temelji, temeljne plošče)
323 Globoko temeljenje, npr. piloti
324 Talne plošče, ki niso temeljne plošče
325 Talne obloge na talnih oz. temeljnih ploščah
326 Hidroizolacija
327 Drenaže
329 Temeljenje ostalo
 • 330 Zunanje stene
 • 340 Notranje stene
 • 350 Stropi
 • 360 Streha
 • 370 Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi
 • 390 Ostala dela pri gradbeni konstrukciji

Zbirka se deli v 9 podskupin objektov:

 • individualni stanovanjski,
 • industrijski,
 • javni,
 • kombinirani,
 • poslovni, 
 • športni,
 • večstanovanjski,
 • vzgojni in izobraževalni,
 • zdravstveni in negovalni,
 • druge nestanovanjske stavbe.
ikona_anonimni_uporabniki-6xsr.jpg

Anonimni uporabniki
si lahko brezplačno ogledajo 10 demo predstavitev (temnejši tisk v seznamu), ob naročilu zbirke POI preko spletne naročilnice, pa pridobijo tudi uporabniško ime in geslo za dostop do celotne zbirke na spletnem Gradbenem portalu PEG.

ikona_aktivni_uporabniki-sxkr.jpg 

Aktivni uporabniki
z vpisom svojih vstopnih koordinat, ki jih pridobijo ob naročilu zbirke POI, v polja »e-pošta« in »geslo« zgoraj v skrajnem levem stolpcu strani, lahko dostopajo do vseh 500 cenovno ovrednotenih objektov.  

 

Hitro iskanje poda vse zadetke v celotni zbirki »Projektantske ocene investicij« za izbrano ključno besedo, ki se vpiše v skrajnem levem stolpcu v okno »hitro iskanje«.

 

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2024. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2024

Naročilnica