Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

Podjetja & Proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in Prozvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

NAČIN ISKANJA

ikona_abecedni_seznam-hy3y.jpg

Abecedni seznam
Želeno podjetje oz. proizvod lahko poiščete v Abecednem seznamu, ki je aktiven v skrajnem levem stolpcu strani, kjer sledite abecedi in znotraj nje spisku podjetij in proizvodov pod določeno črko.

V predstavitvi podjetja ali proizvoda vam oranžno obarvani teksti nakazujejo nadaljnje povezave znotraj Gradbenega portala PeG ali medmrežja.

ikona_podrocja_storitev-lgvc.jpg

Seznam po področjih gradbenih storitev
Si nastavite v oknu »Pregled po« v zgornjem delu skrajnega levega stolpca strani. V tem seznamu so podjetja s svojimi proizvodi ali storitvami razvrščena po sistemu popisov del, kjer si gradbene storitve sledijo po dinamiki gradnje objektov od priprave gradbišča, grobih gradbenih del, obrtniških del, instalacij do opreme objektov.

   
Hitro iskanje po abecedi: Iščete točno določeno podjetje? V okence v levem stolpcu vpišite izbrano ime podjetja za iskanje po seznamu vseh podjetij v zbirki “Podjetja&Proizvodi”.

Hitro iskanje po področjih storitev: vas zanima določena storitev? V okence v levem stolpcu vpišite izbrano ključno besedo, ki opisuje storitev. Iskanje se nadaljuje po celotni zbirki “Podjetja&Proizvodi”.