Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Pravno obvestilo

Pogoji uporabe avtorskih vsebin

Podjetje PeG podatkovniki d.o.o. je ponudnik Gradbenega portala na spletni strani www.peg-online.net.

Vse informacije grafične podobe in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, dokumenti, fotografije, video vsebine ipd.), vsebovane na spletnih straneh Gradbenega portala PEG na www.peg-online.net, so avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti le del vsebin oz. jih želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

Uporabnikom je na njihovih spletnih straneh dovoljeno postaviti povezavo (link) na te spletne strani. Za reklamno pasico lahko kontaktirajo administratorje na info@peg-online.net.

Ogledovanje vsebin spletnih strani peg-online.net pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

 

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik preko spletne strani www.peg-online.net zbira osebne podatke strank. Kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in skladno z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

Politika podjetja glede varovanja osebnih podatkov:

 • Osebnih podatkov nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba. Osebne podatke obdelujejo samo za to pooblaščene osebe našega podjetja.
 • Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov naših naročnikov.
 • Osebne podatke hranimo, dokler je to nujno potrebno za izpolnjevanje namena, zaradi katerega so bili zbrani, oziroma do preklica privolitve posameznika.
 • Pravila o varstvu osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali in dopolnjevali v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Namen obdelave zbranih osebnih podatkov

 • Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za namen, za katerega so bili zbrani in za katerega ima privolitev posameznika.
 • Osebne podatke strank, ki so privolile v prejemanje obvestil o naših novostih in dogodkih, bomo uporabili izključno za obveščanje po e-pošti največ enkrat mesečno.
 • Osebne podatke strank, ki nam na spletni strani preko kontaktnega obrazca oddajo sporočilo, bomo uporabili izključno za odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma povpraševanje.

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

 • Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma pravicah posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (pravica do dostopa, popravka, pozabe, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), se lahko povežete z upravljalcem osebnih podatkov PEG PODATKOVNIKI d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana po pošti ali elektronski pošti na naslov info@peg-online.net.
 • Upravljalec bo na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki , odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 30-dneh od prejema zahteve.
 • Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas upravljavec zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Odjava od obveščanja

 • Od prejemanja obvestil po elektronski pošti se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da na prejeto elektronsko sporočilo odgovorite z ODJAVO. Svoje želje nam lahko sporočite tudi pisno na naslov podjetja.
 • V kolikor obvestila kljub odjavi še vedno prejemate, se vam za to iskreno opravičujemo in vas prosimo, da nas na to takoj opozorite.

Pravica do pritožbe

Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu na naslov Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, telefon 01 230 97 30, e-naslov gp.ip@ip-rs.si.

 

O piškotkih

Naša spletna stran uporablja naslednje piškotke (majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik):

Sejni piškotek CAKEPHP je potreben za delovanje spletne strani (omogoča navigacijo po straneh, prijavo uporabnika v pregled ocen investicij, iskanje po vsebini...) in traja le dokler ne zaprete brskalnika.

Piškotki obss_ob_* so potrebni za delovanje pregledovalnikov podjetij, izdelkov in ocen investicij in trajajo le dokler ne zaprete brskalnika.

Če izrecno aktivirate prikaz vgrajenih medijskih vsebin (npr. YouTube video posnetkov, Google zemljevidov...). V teh primerih se na vaš računalnik naložijo piškotki ponudnikov teh storitev ter piškotek, ki si zapomni vašo željo, da so te vsebine aktivirane (piškotek dv_show_media s trajanjem enega leta).

Drugih piškotkov naše spletno mesto ne uporablja.