Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Koeficient

Koeficient je namenjen možnostim preračunavanja vrednosti GOI del na m2 površine objekta. V številnih večjih državah vrednosti GOI del odstopajo med seboj po pokrajinah, deželah, mestih ali podeželju. Naša ocena je, da za vso Slovenijo lahko velja koeficient 1.