Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Neto tlorisna površina

Po SIST ISO 9836:

5.1.5 Neto tlorisna površina

5.1.5.1 Neto tlorisna površina je površina med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor (glej tudi 5.1.3.2)

5.1.5.2 Neto tlorisna površina se določi za vsako etažo posebej in se razdeli, kot je določeno v točki 5.1.3.1. Računa se s svetlimi dimenzijami dokončane stavbe v višini tal, ne upoštevajoč obrobe, pragove itd.

Pokrite tlorisne površine, ki niso zaprte do polne višine ali so samo delno zaprte in nimajo elementov, ki omejujejo prostor – površine 5.1.3.1 b), se določijo z navpično projekcijo zunanjega roba krova. Površine na katerih se višina etaže v enem talnem nivoju spreminja (npr. velike dvorane, avditoriji), se računajo posebej.

5.1.5.3 V neto tlorisno površino so vključeni tudi elementi, ki jih je mogoče demontirati, kot npr. predelne stene, cevi in kanali za napeljave.

5.1.5.4 V neto tlorisno površino niso vključene površine konstrukcijskih elementov, okenskih in vratnih odprtin in niš v elementih, ki omejujejo prostor.

5.1.5.5 Neto tlorisna površina se deli v:

  • uporabno površino (5.1.7),
  • tehnično površino (5.1.8),
  • komunikacijsko površino (5.1.9).