Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Število osnovnih enot

Osnovna enota je minimalna enakovredna zaključena enota, na katero se lahko objekt razdeli (stanovanje, soba, apartma, igrišče, ….). S spreminjanjem števila zaključenih enot, se lahko dobi okvirna ocena enakovrednega večjega ali manjšega objekta. Če gre v objektu za mešanico različnih tipov zaključenih enot (soba, stanovanje, poslovni prostor, igrišče, …), je osnova enota celoten objekt.