Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Uporabna površina

Po SIST ISO 9836:

5.1.7 Uporabna površina

5.1.7.1 Uporabna površina je tisti del neto tlorisne površine, ki ustreza namenu in uporabi stavbe (glej sliko 1).

povrsine-hiha.jpg

5.1.7.2 Uporabna površina se določi za vsako etažo posebej in se naprej razdeli v skladu s 5.1.3.1

5.1.7.3 Uporabne površine se delijo po namenu stavbe in njihovi uporabi; po navadi so razdeljene na primarne in sekundarne.

Delitev na primarne in sekundarne uporabne površine je odvisna od namena stavbe. Glej preglednici 1 in 2 v ISO 6241:1984.