Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

CGP d.d. Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest
Ljubljanska 36
SI - 8000 Novo mesto
T 07/394 27 00, 07/394 27 71
M 031/620 192
F 07/394 27 03
E info@cgp.si
W www.cgp.si
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

CGP d.d.

CESTNO in GRADBENO PODJETJE NOVO MESTO je bilo ustanovljeno leta 1962. Dejavno je na različnih področjih, od gradbene operative, pridobivanja gramoza in peska ter pridobivanja betona, do trgovine na drobno. Leta 2008 je družba spremenila naziv v CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest d.d.

PROIZVODNI PROGRAM

betonske mešanice
betonski izdelki
tlakovci različnih oblik in dimenzij, sestavljivi elementi za podporne zidove, betonska stojala za kolesa, oprema dvorišč, parkirišč in dovoznih poti (cestni robniki, jaški za odvodnjavanje in drugi betonski elementi)

STORITVENI PROGRAM

gradbene storitve vseh vrst
prodaja asfaltne mase in ročno asfaltiranje dvorišč