Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Gradbena praksa

ikona_gp_vrednotenje-hmpt.jpg

Kriteriji za vrednotenje nepremičnin

informativni kriteriji za razvrščanje nepremičnin v štiri kategorije oz. standarde

Več o tem »
ikona_gp_predpisi-qjsy.jpg

Predpisi

seznam aktualnih tehničnih predpisov, pravilnikov, standardov, normativov in strokovnih navodil s področja gradbeništva, s povezavmi na vsebine na spletu

Več o tem »
ikona_gp_tehnicni_detajli-tetd.jpg

Detajli

reševanje tehnično zahtevnejših vozlišč različnih konstrukcijskih sklopov v črtnih skicah (DWG format). V nekatere rešitve so vključeni tudi konkretni proizvodi, ki so prisotni na slovenskem tržišču.

Več o tem »
ikona_gp_povezave-hsgd.jpg

Povezave

na zanimive vsebine s področja gradbeništva na medmrežju, ki vam bodo zaokrožile sliko o razmerah na slovenskem gradbenem trgu

Več o tem »
ikona_gp_slovar-dkyn.jpg

Slovar pogostih izrazov

vam bo razjasnil pojme v dostikrat zapleteni gradbeni terminologiji

Več o tem »