Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Oglaševanje

Ker že preko 90% strokovnjakov na gradbenem področju informacije o gradbenih izdelkih in materialih poišče na spletu, postaja Gradbeni portal PeG osrednje slovensko spletno mesto, ki informira strokovno javnost na področju graditeljstva o pomembnih vsebinah povezanih s to gospodarsko panogo.

Zato:

  • nas obišče 15.000 uporabnikov mesečno
  • opravijo preko 1.000.000 zahtevkov mesečno
  • sodelujemo z IZS (Inženirska zbornica Slovenije), ZAPS (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije), ZDGITS (Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije), SICGRAS (Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko), ....
  • zato je o naših vsebinah obveščenih preko 7.000 članov IZS, preko 1.500 članov ZAPS, 50.000 članov Obrtne zbornice Slovenije

Gradbeni portal PeG nudi različne oblike predstavitev in možnosti oglaševanja:

200 € / leto
Vizitka - osnovne informacije o podjetju
240 € / leto
Vizitka+ - osnovne informacije o podjetju z galerijo slik ali logotipi zastopanih podjetij
70 € / mesec ali 720 € / leto
Predstavitev podjetja - razširjena predstavitev podjetja s proizvodnim, prodajnim, zastopniškim ali storitvenim programom, galerijo slik in povezavami...
35 € / mesec ali 350 € / leto
Predstavitev zastopanega podjetja - kratek opis podjetja, predstavitev proizvodnega, prodajnega ali storitvenega programa, …
35 € / mesec ali 350 € / leto
Predstavitev proizvoda - podrobna predstavitev proizvoda s tehničnimi opisi, galerijo slik, tehničnimi detajli, povezavami …
250 € / mesec
Članki / Novosti - oglasni članek za predstavitev novega izdelka, nove ponudbe, akcijske ponudbe...
250 € / mesec
Video predstavitev - oglasna video predstavitev novega izdelka, nove ponudbe, tehničnih navodil, montaže,...
10 € / mesec
Tehnični detajli - predstavitev vgradnje materiala ali proizvoda v vektoriziranem tehničnem detajlu...
400 € / mesec
Oglasna pasica 728x90 - vodoravna oglasno pasica na vrhu spletne strani Gradbenega portala PeG, ki je vidna celoten čas pregledovanja vsebine portala...
400 € / mesec
Oglasna pasica 160x600 - pokončna oglasno pasica na levem ali desenem robu spletne strani Gradbenega portala PeG, ki je vidna celoten čas pregledovanja vsebine portala...