Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

ENERKON d.o.o.
Volčji potok 24b
SI - 1235 Radomlje
T 01/830 34 80
F 01/830 34 99
E enerkon@siol.net
W www.enerkon.si
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

ENERKON d.o.o.

Podjetje ENERKON je prisotno na slovenskem trgu na področju ponudbe merilne opreme od leta 1996. Podjetje zastopa podjetja Allmess, Hydrometer in Wittigsthal.

PRODAJNI PROGRAM

merilnik toplotne energije INTEGRAL MK-MaXX
za merjenje porabe ogrevanja po stanovanjskih enotah, merilnik omogoča priključitev do štirih sanitarnih vodomerov za sanitarno hladno in toplo vodo in ima M-BUS izhod za priključitev na centralno enoto
elektronski delilniki stroškov ogrevanja (EDSO)
za merjenje porabe ogrevanja po stanovanjskih enotah, elektronski delilniki se montirajo na ogrevala (radiatorje), elektronski delilniki (opcija) se lahko odčitavajo preko radijskega signala
merilnik toplotne energije MEGACONTROL-CF 50
za merjenje toplotne energije v ogrevalnih, hladilnih in kombiniranih sistemih, prikaz podatkov na LCD v štirih nivojih, beleženje kumulative za zadnjih 13 mesecev, registracija konic (kW, T, m3), M-BUS, radijski prenos podatkov
sanitarni vodomeri SYSTEM-V in SYSTEM-MK
za merjenje porabe sanitarne hladne in tople vode z možnostjo daljinskega odčitavanja
komunalni vodomeri
od dimenzij DN15 do DN500 za hladno in toplo vodo ter različnimi možnostmi daljinskega odčitavanja
oprema za zajem in vizualizacijo porabe v omrežjih
oprema za daljinsko odčitavanje merilne opreme po radijski, GSM ali M-BUS komunikaciji
predmontirane razdelilne, regulacijske in merilne omarice

ZASTOPNIŠKI PROGRAM

merilniki toplote in vodomeri Allmes Schlumberger GmbH
vodomeri Hydrometer GmbH
predmontirane razdelilne, regulacijske in merilne omarice Wittigstahl GmbH

STORITVENI PROGRAM

izvajanje obračuna delitve stroškov
servis merilne opreme

Zastopa podjetja

als_logo.jpg

Zastopa blagovne znamke