Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

ENRA d.o.o. Podjetje za racionalizacijo električne energije
Obrtna cona Hoče
SI - 2311 Hoče
T 02/618 16 34
M 041/627 635
F 02/618 11 93
E enra@siol.net
W www.enra.si
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

ENRA d.o.o.

Podjetje ENRA je bilo ustanovljeno leta 1986 in se je na začetku ukvarjalo s kompenzacijo električne energije, kasneje pa so proizvodnjo širili tudi na druga področja, med drugim tudi na storitve, kot so projektiranje, montaža, vzdrževanje in svetovanje.

PROIZVODNI PROGRAM

kompenzacijske naprave
za kompenzacijo jalove energije
plošče in polja
univerzalne sestavljive plošče ESP, nizkonapetostne razdelilne plošče ENR, dovodna, odvodna in spojna polja, polja ulične razsvetljave
komandne omarice
za vodenje in napajanje elementov za različne tehnološke postopke
nizkonapetostna ogrodja RP1
dovodno-razvodna ogrodja, transformatorsko ogrodje, spojno ogrodje, ogrodje ulične razsvetljave, ogrodje za kompenzacijo jalove energije
nizkonapetostne omarice N in P
razdelilniki za gradbišča
glavni razdelilniki za gradbišča, tip GROG, merilno priključne omarice za gradbišča MPOG, priključno-razdelilne in merilno-priključne omarice PROG in MPROG
nizkonapetostni razvodni sistemi SME
primeren za glavne razdelilnike, podrazdelilnike in upravljanje, tudi za težje klimatske pogoje
kamp razdelilniki
za napajanje potrošnikov v počitniških kampih, merilno priključne KMO in priključne KPO
komandni pulti
za centralno upravljanje različnih postopkov v industriji

STORITVENI PROGRAM

projektiranje, montaža, vzdrževanje in servis
komercialne naloge
svetovanje