Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

FILC MENGEŠ d.d.
Slovenska cesta 40
SI - 1234 Mengeš
T 01/724 70 00, 01/724 70 01
F 01/724 70 03
E filc@filc.si
W www.filc.si
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

FILC MENGEŠ d.d.

FILC MENGEŠ je nastal leta 1937 kot manjše obrtno podjetje v tekstilni dejavnosti. Uveljavil se je kot proizvajalec tehničnih netkanih tekstilij. Danes je delniška družba z okoli 100 zaposlenimi.

PROIZVODNI PROGRAM

poliestrski nosilci
mehansko in toplotno utrjeni, tip HDF za hidroizolacijske bitumenske trakove FILCBOND
polnila za konfekcijsko in pohištveno industrijo TERMOFIL
geotekstilije za uporabo pri gradnji cest, predorov in športnih objektov POLITLAK
netkane tekstilije za uporabo pri izgradnji deponij DEPOTLAK
volneni tehnični flici, polirni koluti in oblikovani izdelki iz filca