Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

Meuwissen Industrie BV
Waarderweg 122
NL - 2031 BS Haarlem
T (+31) 23/512 59 12
F (+31) 23/512 59 11
E info@meuwissen-industrie.com
W www.meuwissen-industrie.com
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

Meuwissen Industrie BV

Nizozemsko podjetje Meuwissen Industrie je svetovno znani proizvajalec visokokvalitetnih embalažnih izdelkov. Sestrsko podjetje Meuwissen Bouwprodukten izdeluje toplotne, akustične in hidroizolacije, kakor tudi različne kombinacije le-teh za potrebe gradbenih konstrukcij. Uporabljajo se pri izolaciji streh, fasadnih sten, stropov in talnih konstrukcij ter industrijskih objektov. Proizvaja tudi specialne folije za zaščito pred metanom in radonom.

PROIZVODNI PROGRAM

Alkreflex 2L-2®
- kombinirana toplotnoizolacijska folija, za izolacijo streh, zunanjih sten, stropov, industrijskih objektov
Alkreflex M1®
- kombinirana negorljiva toplotnoizolacijska folija, za izolacijo streh, zunanjih sten, stropov, industrijskih objektov
Miofol 125 AV®
- armirana parozaporna aluminijasta folija, kot sekundarna strešna kritina
Miofol 150 AG®
- armirana paropropustna aluminijasta folija, kot sekundarna strešna kritina
Radonproof®
- folija za popolno zaščito pred škodljivim plinom radonom
Methaneproof®
- folija za popolno zaščito pred škodljivim plinom metanom