Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Tehnični detajli:

  • predstavitev vgradnje materiala ali proizvoda v vektoriziranem tehničnem detajlu, kot pomoč projektantom pri projektiranju oz. pripravi popisov del
  • tehnični detajl z možnostjo izvoza v DWG formatu
  • uvrstitev v info vrstico podjetja
Cena: 10 € / mesec