Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA
Dunajska cesta 102
SI - 1000 Ljubljana
T 01/560 04 00
F 01/560 04 20
W www.sgges.si
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA

Srednja gradbena in ekonomska šola je ena izmed večjih v Sloveniji, saj je v 67 oddelkih vpisanih nekaj manj kot 2000 dijakov, ki jih poučuje okrog 150 učiteljev. Šola je vključena v projekte Zdrava šola, Odprta šola in gibanje Znanost mladini. Kot ena prvih srednjih šol v Sloveniji je vključena tudi v projekt Unescovih šol - ASPnet.

Program izobraževanja:

Program gradbinec I izobražuje za poklice:

tesar opažev, zidar za zidanje in ometavanje, krivilec armature, betoner, vodogradbeni delavec, polagalec asfalta, kamnoseški delavec, izdelovalec gradbenih elementov, polagalec keramičnih oblog.

Program pleskar antikorozist

Program upravljalec gradbene mehanizacije

Program gradbinec II izobražuje za poklice:

zidar, tesar, železokrivec, cementninar, gradbinec za progovna dela, komunalec, vodogradbenik, monter gradbenih konstrukcij.

Program zaključna gradbena dela izobražuje za poklice:

kamnosek, pečar, izolater, polagalec podov, slikopleskar-črkoslikar.

Program dimnikar

Program strojnik gradbene mehanizacije

Program tehniška gimnazija

Program geodetski tehnik

Program gradbeni tehnik

Program ekonomska gimnazija

Program ekonomsko-komercialni tehnik

Šola vsako leto organizira tudi bogat program interesnih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin.

Področja storitve

091 Projektiranje, svetovanje, inženiring