Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

LESARSKA ŠOLA MARIBOR
Lesarska ulica 2
SI - 2000 MARIBOR
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

LESARSKA ŠOLA MARIBOR

Zavod organizira in izvaja vzgojnoizobraževalne dejavnosti, s katerimi se pridobi javno veljavna izobrazba lesarski tehnik, mizar in obdelovalec lesa. Ponudbo je šola razširila še z višješolskim programom za pridobitev izobrazbe inženir lesarstva.

Program izobraževanja:

Lesarski tehnik

lesarski tehnik

Mizar in tapetnik

mizar, mizar dualni sistem

Lesarski tehnik - diferencialni

lesarski tehnik

Obdelovalec lesa

obdelovalec lesa

Obdelovalec lesa - prilagojeni

obdelovalec lesa

Izobraževanje odraslih

Višja lesarska šola Maribor

inženir lesarstva

Področja storitve

091 Projektiranje, svetovanje, inženiring