Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

TEHNIS - Revija Gradbenik d.o.o.
Linhartova 3 a
SI - 1000 Ljubljana
T 01/430 60 60
F 01/439 36 10
E revija@gradbenik.net
W www.gradbenik.net
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

TEHNIS - Revija Gradbenik d.o.o.

REVIJA GRADBENIK je začela izhajati leta 1997 in se je že dobro uveljavila v graditeljskem prostoru Slovenije in tudi izven. Ustanovitelj in lastnik blagovne znamke ter revije je podjetje Tehnis. V podjetju je zaposlenih sedem delavcev, pri celotnem projektu pa sodelujejo še trije zunanji sodelavci.

Program

Izdajanje strokovnih publikacij:

Revija Gradbenik

mesečna revija, ki predstavlja novosti in informacije s področja gradbeništva, industrije gradbenega materiala in projektiranja

Gradbenikov katalog

zbirnik naslovov in tehničnih opisov gradbenih materialov, strojev, opreme ter projektantov in izvajalcev; izhaja vsaki dve leti v tiskani obliki in mesečno v elektronski obliki v sklopu internet strani gradbenik.net

www.gradbenik.net

informacijski splet za graditeljstvo

Področja storitve

091 Projektiranje, svetovanje, inženiring