Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.
-
-

Ytong je odličen za gradnjo potresno varnih stavb

Kisovec, 9.10.2009  Vse več katastrofalnih potresov v svetu in dejstvo, da je tudi Slovenija močno potresno ogrožena država, je vodilo podjetje Xella porobeton v izvedbo obsežne študije o potresni odpornosti porobetona Ytong. Izvedli so jo s pomočjo Zavoda za gradbeništvo, pod okriljem projektnega vodje prof.dr. Mihe Tomaževiča in raziskovalca dr. Matije Gamsa. Odlične izsledke študije so predstavili na strokovnem srečanju v Ljubljani.

Namen študije je bil preveriti oz. dokazati, da je Ytong eden najbolj varnih osnovnih konstrukcijskih materialov za gradnjo ne le družinskih hiš, pač pa tudi večnadstropnih stavb, to je stavb z največ s štirimi nadstropji in bivalno mansardo, ki bi bile v celoti zgrajene s sistemom Ytong. Ytong zidaki imajo namreč enakomerno strukturo in majhno težo, zato kljub majhni tlačni trdnosti uspešno dušijo ali prenašajo potresne sile. Preiskava se je začela že sredi leta  2008 in samo izgradnja treh modelov stavb na potresni mizi Zavoda za gradbeništvo je potekala 3 mesece. Opravljeni so bili torej testi vpliva potresnih sil pod različnim pogoji na različnih konstrukcijah.  Osnovni parametri delovanja potresa so bili povzeti iz rušilnega potresa, ki je leta 1976 stresel Črno Goro z močjo 6,9 stopnje po MSK lestvici.

img_1596-1-br5t.jpg

Vsi trije modeli so testiranje odlično prestali in v nobenem primeru ni prišlo do popolne zrušitve stavb, kar je z vidika varnosti stanovalcev najpomembnejše. Ob tem je treba poudariti, da so bile tudi poškodbe objektov majhne, kar je zelo pomembno z vidika višine škode in možnosti saniranja po potresu. Rezultati študije kažejo, da je uporaba zidane konstrukcije v sistemu Ytong priporočljiva za gradnjo večetažnih objektov tudi na potresno najbolj ogroženih področjih v Sloveniji, npr. v Posočju in Ljubljani.

Na strokovnem posvetu pa se niso osredotočili le na vpliv potresa, pač pa je bila pomembna tema tudi požarna odpornost gradbenih materialov. Splošne informacije o predpisih ter uvrstitvi Ytonga je podal vodja požarnega laboratorija ZAG, Milan Hajdukovič. Udeležencem je pojasnil, da v požarnem laboratoriju uporabljajo Ytong zidake in plošče kot pripomočke pri testiranjih drugih materialov. Ytong je namreč izjemno požarno odporen, hkrati pa edini material, s katerim lahko hitro sezidajo vse potrebne dodatne elemente.

Zaključek posveta je bil, da je Ytong najboljši material tako za potresno kot tudi požarno varno gradnjo zidanih stavb ter v vsakem primeru boljši od  tradicionalnih materiale, kot je npr. opeka.

Posvet je potekal 8.10.2009 v Hotelu Slon v Ljubljani, predavatelji pa so bili: prof.dr.Miha Tomaževič, dr. Matija Gams, Milan Hajdukovič, univ.dipl.inž.str., vsi ZAG; Uroš Klemen, Xella porobeton SI.


Podjetje Xella porobeton SI, d.o.o., ki trenutno zaposluje 82 ljudi,  je del mednarodnega holdinga Xella Baustoffe . Poslovno leto 2008 je podjetje zaključilo zelo uspešno, s povečanjem prodaje za 9% in čistim dobičkom v višini 973.780 €.