Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

ZG Lighting d.o.o.
Štukljeva cesta 46
SI - 1000 Ljubljana
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

ZG Lighting d.o.o.

Skupina Zumtobel, v Sloveniji predstavljena kot ZG Lighting d.o.o., je mednarodna skupina za razsvetljavo in vodilni dobavitelj inovativnih svetlobnih rešitev, svetlobnih komponent in pripadajočih storitev. Skupina Zumtobel kot blagovna znamka podjetja je hrbtenica vseh naših dejavnosti in posredovalec informacij, ko komuniciramo z delničarji in (potencialnimi) zaposlenimi, poslovnimi mediji, javnimi organi in širšo javnostjo. Z blagovnimi znamkami izdelkov – Zumtobel in THORN – nagovarjamo predvsem kupce, partnerje in trgovske medije.

PROIZVODNI PROGRAM

Digitalni servisi