Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

O podjetju in portalu

Gradbeni portal

neimenovano3-szx4.jpg

Gradbeni portal PeG je informacijski sistem na spletnih straneh www.peg-online.net namenjen gradbeniški stroki v najširšem pomenu besede. Objavljamo ga že 21 let z namenom informiranja strokovne gradbene javnosti na enem mestu. Zaradi svoje sistematičnosti in strokovnosti je namenjen predvsem projektantom (arhitektom, gradbenikom, strojnikom, električarjem, .....), inženiringom, investitorjem (občinam, bankam, zavarovalnicam, nepremičninskim podjetjem,.....), cenilcem gradbene stroke in izvajalcem. Naše informacije redno uporablja preko 7000 strokovnjakov, predvsem članov Inženirske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije, Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Združenja sodnih cenilcev gradbene stroke itd., velik obisk pa beležimo tudi s strani laične javnosti. Sicer pa portal mesečno obišče med 15.000 in 20.000 uporabnikov.

Na svojih spletnih straneh predstavljamo:

  • preko 400 ponudnikov gradbenih izdelkov in materialov v Sloveniji,
  • obsežno zbirko tehničnih predstavitev materialov in izdelkov s področja gradbeništva,
  • zbirko »Projektantskih ocenah investicij«: preko 500 cenovno ovrednotenih že zgrajenih objektov, ki je odličen pripomoček pri pripravi ocen za nove podobne objekte in ocenitvi vrednosti projektantskih storitev; zbirko nadgrajujemo v sodelovanju z IZS in ZAPS
  • zbirko predpisov in pravilnikov za področje gradbeništva,
  • aktualne javne razpise za področje gradbeništva,
  • tržne raziskave in cenovne analize,
  • tehnične rešitve konstrukcijskih sklopov v CAD detajlih
  • druge tehnične informacije

Gradbeni portal PEG ureja in izdaja podjetje PeG podatkovniki. Njegova ekipa visoko usposobljenih sodelavcev ima bogata strokovna znanja in izkušnje na gradbenem področju in področju informatike v graditeljstvu, ki jih je pridobila predvsem s sedelovanjem pri številnih podobnih informacijskih projektih v tujini. Rezultat je sodoben, strokoven, pregleden in s podobnimi evropskimi publikacijami primerljiv Gradbeni portal.