Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Javni razpisi

Zbirka aktualnih javnih razpisov s področja gradbeništva, urejenih po sistematiki portala Javnih naročil Uradnega lista RS.

V Arhivu so shranjene objave starejših javnih razpisov, katerih rok za prijavo je že potekel.

 

ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS