Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo - Gradnje

Ni podatkov

Arhiv objav
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS