Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Hitrotekoča vrata za čiste prostore

Hitrotekoča vrata zmanjšujejo možnost kontaminacije in izboljšajo učinkovitost proizvodnje.

Pred dobrimi tremi desetletji so proizvajalci spoznali, da za izboljšanje produktivnosti potrebujejo bolj učinkovite interne logistične in transportne sisteme. Posledica je bil razvoj različnih novih tehnologij, kot so hitra dvigala, tekoči trakovi in druga transportna sredstva v proizvodnji. Nerešeno je ostalo le vprašanje industrijskih vrat. Četudi so bila ta avtomatska, so bila za potrebe hitre proizvodnje prepočasna, to pa je povzročalo izgubo dragocenega časa. Obenem pa je dolg čas odpiranja in zapiranja povzročal hitre spremembe delovnih pogojev, zaradi vdora hladnega ali toplega zraka ter sprememb v tlaku prostora. Proizvajalci so se na težavo odzvali z razvojem hitrotekočih industrijskih vrat, ki so se  izkazala tudi kot odlična rešitev za čiste prostore, saj zmanjšujejo možnost kontaminacije čiste proizvodnje, obenem pa izboljšujejo učinkovitost proizvodnje.

Od hitrotekočih vrat do čistih prostorov

Čisti prostori (so proizvodni prostori v farmaciji, kozmetiki, elektroniki, optiki, itd.) se v osnovi ne razlikujejo precej od drugih proizvodnih ali raziskovalnih prostorov v farmaciji, bolnišnicah, proizvodnji zdravil ali v proizvodnji sodobnih elektronskih komponent, vendar pa so zanje postavljeni posebni pogoji delovanja, ki zmanjšujejo možnost kontaminacije. Zato, tako je razložil Matjaž Šentjurc iz podjetja Efaflex, tudi vsa hitrotekoča industrijska vrata niso primerna za čiste prostore, vendar pa so osnovne zahteve po funkcionalnosti in varnosti vrat podobne.

Hitrotekoča vrata za čiste prostore – vertikalno odpiranjeHitrotekoča vrata za čiste prostore – vertikalno odpiranje

Čeprav so običajno vrata v čiste prostore majhna, naročniki včasih zahtevajo tudi hitrotekoča vrata v čiste prostore večjih dimenzij, ki pa morajo, tako kot klasična hitrotekoča industrijska vrata, zagotoviti izjemno hitrost odpiranj in zapiranja. »To pa pomeni uporabo kakovostnih pogonov in drugih materialov, ki omogočajo dolgotrajnost in zanesljivost delovanja. Izpad delovanja hitrotekočih vrat v čistih prostorih namreč vodi k kontaminaciji čistega prostora, s tem pa do zaustavitve proizvodnje ali dela in izpada dohodka. Tako danes hitrotekoča industrijska vrata dosegajo hitrosti tudi prek štiri metre na sekundo, zagotavljajo pa tudi prek milijon odpiranj,« je razložil Šentjurc

Vsekakor pa je pomembna tudi varnost, ne le hitrost. Zato so v sodobna hitrotekoča vrata vgrajeni sistemi, ki zagotavljajo, da se bodo vrata odprla, ko se jim približa človek ali transportno vozilo. Gre za različne senzorje, ki so povezani z »Možgani«- krmilnikom vrat.  Kontaktni rob, svetlobna zapreka, svetlobna mreža in podobno skrbijo za varovanje osebja, materiala in tudi vrat samih. Obenem pa so vrata povezana v celoten proizvodni sistem in sprejemajo signale transportnih in drugih naprav v proizvodnji.

Za čiste prostore so zahteve strožje

V čistih prostorih vrata pogosto zapirajo prostor, v katerem je atmosfera nadzorovana, zato je zelo pomemben urejen režim odpiranja ter zapiranja vrat, seveda ob osnovni predpostavki hitrega delovanja. Poleg tega pa morajo vrata v čistih prostorih izpolniti še nekaj dodatnih zahtev.

Zrakotesnost

Ker v čiste prostore stalno in nadzirano doteka svež zrak, se v njih ustvarja nad- ali podtlak. Količina zraka, ki se ga dovaja v čisti prostor pa je odvisna od tesnosti celotnega prostora. Kot je dejal Šentjurc, so hitrotekoča vrata za čiste prostore pomemben element v zagotavljanju tesnosti, saj gre za edini element čistega prostora, ki se premika. Popolne zrakotesnosti čistega prostora sicer skoraj ni mogoče zagotoviti, zato pa je pomembno poznavanje faktorja puščanja. Včasih je majhno nadzorovano puščanje celo priporočljivo, vendar pa mora biti to vnaprej znano, saj je to podatek, ki je ključen za zagotavljanje ustreznega tlaka v čistem prostoru.

Drsna vrata za čiste prostoreDrsna vrata za čiste prostore

Delci v zraku in površine

Hitrotekoča vrata za čiste prostore so poseben tehnološki izziv, saj so pogosto v gibanju. Zato Šentjurc poudarja, da je treba pri načrtovanju in izdelavi tovrstnih vrat izbirati materiale in pogone, ki med gibanjem in delovanjem ne ustvarjajo delcev, saj ti lahko kontaminirajo čisti prostor. »Poleg tega pa se v čistih prostorih izogibamo zasnovam hitrotekočih vrat s horizontalnimi robovi ali spoji, saj so to površine, kjer se lahko nabirajo prašni in drugi delci. Poleg tega pa je pomembno, da vrata niso elektrostatična, saj to povzroči, da se delci »prilepijo« na površino,« še doda sogovornik.

Čiščenje

Površine vrat za čiste prostore morajo omogočati enostavno in temeljito čiščenje, zato morajo biti ravne in zelo gladke, brez robov in utorov, enako velja za ročne aktivatorje oziroma stikala. Poleg tega pa je Šentjurc dodal, da morajo biti kovinski deli vrat morajo izdelani iz nerjavečega jekla, konstrukcije vrat iz galvaniziranega jekla, kljuke iz eloksiranega aluminija, v prosojnih vratih pa se uporablja akrilno steklo ali laminat, odvisno od vrste vrat.