Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Izolacija nizkoenergijskih in pasivnih zgradb

NIZKOENERGIJSKE HIŠE - Teoretično izračunana poraba med 15 in 30 kWh/m2a

Nizkoenergijske hiše postajajo v času energetske krize in vse večje osveščenosti prebivalstva realnost.

Nizkoenergijske hiše morajo imeti ustrezno arhitekturno zasnovo, poglobljeno analizo energijske bilance objekta in ustrezen sistem strojne opreme. Ti objekti imajo zelo nizke toplotne izgube, saj mora biti njihov ovoj zelo dobro toplotno izoliran. Zahtevana so okna s posebnimi emisijskimi nanosi in plinskim polnjenjem, prezračevanje pa se večinoma vrši mehansko preko toplotnega izmenjevalca (rekuperatorja). Ogrevalni sistem je nizkotemperaturni, potrebno toploto pa lahko pridobimo iz obnovljivih virov energije.

Bivanjske navade niso omejene, vendar ne velja pretirano odstopati od projektnih pogojev, predvsem glede zračenja in temperaturnih nivojev.

Končna letna bilanca potrošnje energije je vzpodbudno majhna, pri zelo dobrih nizkoenergijskih hišah lahko celo zanemarljiva.

Nizkoenergijske hiše so lahko novogradnje, lahko pa tudi klasične obstoječe hiše z zadostno toplotno izolacijo in kvalitetnimi okni. Seveda je potrebno v  primeru prenove nizkoenergijskemu režimu prilagoditi tudi ogrevalni sistem in po možnosti prezračevanje. Če je namreč prezračevanje naravno z odpiranjem oken, to lahko pomeni znatne toplotne izgube. 

V nizkoenergijskih objektih pomemben del energije za potrebe objekta (ogrevanje, pripravo tople vode, ostalo) zagotavljamo s pomočjo sončne energije - z aktivnimi solarnimi sistemi (sprejemniki sončne energije, fotovoltaika) ali s pasivnimi solarnimi sistemi (velike zastekljene površine na južni strani, stekleniki).

Pri gradnji ali renoviranju s ciljem izgradnje nizkoenergijskega objekta je potrebno upoštevati naslednje smernice:

 • zadostna toplotna izolacija,
 • kontrolirano prezračevanje,
 • izkoriščanje toplote odtočnega - izrabljenega zraka,
 • optimalna izbira ogrevalnega sistema, priprava tople sanitarne vode in prezračevanja.

KAKO TOPLOTNO IZOLIRATI NIZKOENERGIJSKO HIŠO

Izolacija je bistveni element doseganja nizkoenergijskega režima objektov. Pri tem je pomembna tako debelina izolacije kot tudi vrsta izbranega materiala, saj določeni materiali omogočajo objektu boljši pretok vodne pare oz. „dihanje“, kar je odločilnega pomena za doseganju ustrezne bivalne mikroklime v objektu. Zelo pomemben vidik je tudi negorljivost izolacije, saj nam takšna izolacija objekt naredi bistveno bolj požarno varen.

Pri nizkoenergijskih hišah priporočamo naslednje debeline izolacij:*

 • zunanja stena: 16 - 20 cm toplotne izolacije Knauf Insulation FP- PL ali PTP-035)
 • poševna streha: 30 cm toplotne izolacije (Knauf Insulation Unifit 035 ali Unifit 039)
 • tla na terenu: 10 - 14 cm izolacije

* Ker v sistemu nikoli ne nastopa le toplotna izolacija, je izbira končne debeline vedno odvisna tudi od drugih vgrajenih materialov.

Splošne zahteve za U vrednosti v nizkoenergijskih hišah so tako za:

 • zunanjo steno: U<20
 • streho: U<15

neh-v-zireh1-yuws.jpg

142_4265-1-khfb.jpg

PASIVNE HIŠE - Teoretično izračunana poraba do 15 kWh/m2a

Če nadgradimo nizkoenergijsko hišo še za eno stopnjo v vseh energijsko pomembnih segmentih lahko postavimo t.i. pasivno hišo. Izraz pasiven pomeni nedejaven, v primeru hiše lahko bolje rečemo samozadosten, torej energijsko neodvisen. To seveda ni čisto res, saj tudi za pogon ventilatorjev, kompresorjev oz. črpalk potrebujemo električno energijo. Ogrevanje z elektriko zaradi omejenih primarnih količin porabe energije ne pride v upoštev, zato se v pasivnih hišah namesto klasičnih ogrevalnih sistemov največkrat uporablja t.i. toplozračno ogrevanje, ki dovaja zrak s prezračevalno napravo v bivalne prostore. Možni pa so tudi drugi načini dogrevanja (toplotne črpalke, sprejemniki sončne energije).

Mora pa pasivna hiša shajati brez fosilnih goriv in to je tudi enoten pogoj, ki ga stroka postavlja pri pasivni gradnji.

Pomembno vlogo pri bivanju v pasivnih hišah pa igrajo orientacija stavbe, oblika zgradbe, toplotna hierarhija, izbira primernih oken in vrat in predvsem optimalna sestava zunanjega ovoja z zadostno količino toplotne izolacije. Režim obratovanja hiše je točno določen. Bivanjske navade moramo v določeni meri  prilagoditi objektu in njegovemu sistemu.

Razlogov za investicijo v pasivno hiše je precej, med primarne pa običajno štejemo:

 • nižje stroške za ogrevanje; pričakovati je, da bo lastnik pasivne hiše v prihodnosti 10 in večkrat zmanjšal stroške za ogrevanje;
 • manjše vzdrževalne stroške, saj je pri hišni tehniki manj delov, ki bi se obrabili. Tudi ogrevalnih naprav, ki bi se kvarile pri pasivni hiši največkrat ni, zato ne povzročajo stroškov:
 • temperaturno ugodje bivanja v pasivnih hišah; zaradi izredno dobre toplotne izolativnosti ovoja stavbe so stene tople, ne povzročajo sevalnega občutka, temperaturni profil v prostoru je idealen, …;
 • zrak v pasivni hiši je vedno svež kljub zaprtim oknom;
 • okoljska zavest. V pasivni hiši povzročimo v primerjavi z običajno kar do 10 in večkrat manjše emisije toplogrednih plinov v ozračje.

Za dosego režima pasivne hiše je bistvenega pomena da:

 • uporabimo zadostne količine izolacije,
 • uporabimo trojne zasteklitve steklenih površin,
 • gradimo po principu brez toplotnih mostov,
 • optimalno orientiramo objekt glede na sončne dobitke,  
 • vgradimo nizkoenergijske naprave,  
 • izkoriščamo obnovljive vire energije,

IZOLACIJA PASIVNE HIŠE

Kadar govorimo o toplotni izolaciji zunanjega ovoja pasivne hiše mora ta imeti dobre toplotnoizolacijske lastnosti, ki jih dosežemo tako, da imajo vsi gradbeni elementi faktor toplotne prevodnosti U manjši od 0,15W/m2K. Pri enodružinskih pasivnih hišah se priporočajo celo nižje vrednosti U manjše ali enake 0,1 W/m2K.

Debeline izolacije pri pasivnih hišah se gibljenjo v naslednjih območjih*:

 • zunanja stena: 20 - 30 cm toplotne izolacije (Knaufi Insulation FP PL ali PTP-035 )
 • poševna streha: 30 – 40 cm toplotne izolacije (Knauf Insulation Unifit 035 ali Unifit 039)
 • tla na terenu: 14 - 20 cm izolacije

* Ker v sistemu nikoli ne nastopa le toplotna izolacija, je izbira končne debeline vedno odvisna tudi od drugih vgrajenih materialov.

Zahteve po doseganju U vrednosti v nizkoenergijskih hišah so tako za:

 • zunanjo steno: U<15
 • streho: U<10

Zakaj je izbira toplotne izolacija Knauf insulation za nizkoenergijske ih pasivne hiše prava izbira?

Fasada: (Knauf Insulation FP-PL ali PTP 035)

 • zaradi izjemnih toplotno izolacijskih lastnosti izolacije boste prihranili velike količine energije
 • objekt boste požarno zaščitili, saj je  izolacija Knauf Insulation negorljiva,
 • izbrali boste naraven izolacijski material, ki bo vaši hiši omogočil resnično“dihanje” brez toplotnih izgub,
 • objekt boste tudi zvočno zaščitili, saj ima mineralna volna zaradi svoje vlaknaste strukture zelo dobre zvočno izolativne sposobnosti,
 • vaša fasada bo kompaktna in trajna.

Streha (Knauf Insulation Unifit 035, Unifit 039)

 • zaradi izjemnih toplotno izolacijskih lastnosti izolacije boste prihranili velike količine energije,
 • izbrali boste material, ki izboljšuje kakovost zraka v prostoru,
 • izbrali boste naravni material brez fenol formaldehidnih veziv,
 • izbrali boste material, ki je rezultat najnovejših inovativnih tehnologij in omogoča trajnostno gradnjo,
 • izbrali boste material, ki se med vgradnjo ne bo prašil, je brez vonja in je prijeten za otip,
 • izbrali boste material, ki je požarno visoko odporen,
 • objekt boste tudi zvočno zaščitili, saj ima mineralna volna zaradi svoje vlaknaste strukture zelo dobre zvočno izolativne sposobnosti.

Za vsa vprašanja v zvezi z izolacijskimi materiali smo vam na voljo v podjetju Knauf Insulation, d.d. Škofja Loka. Pokličete nas lahko na svetovalni telefon: 04 5114 105 ali nam pišete na naslov: svetovanje@knaufinsulation.com.