Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.
 • PODJETJE
 • PROIZVODI
  • Kanadska hiša®
 • NOVOSTI
 • ČLANKI
 • VIDEO

AMERA d.o.o.

Podjetje AMERA se ukvarja z gradbenim inženiringom in z gradnjo kanadskih hiš. Na področju nepremičnin, gradbeništva, projektiranja in gradnje kanadskih hiš je dejavno od leta 1992. Za svoje stranke poiščejo zemljišče, izdelajo lokacijsko dokumentacijo in PGD, pridobijo gradbeno dovoljenje, izvedejo zemeljska in gradbena dela ter postavijo hišo, ki jo finalizirajo in uredijo notranjost in okolico.

STORITVENI PROGRAM

Kanadska hiša
stanovanjski objekti
 • iskanje zemljišč
 • izdelava idejnega načrta
 • pridobitev lokacijske dokumentacije in gradbenega dovoljenja
 • izvedba zemeljskih del
 • izvedba gradbenih del
 • postavitev hiše (zidane ali kanadske)
 • izdelava inštalacij
 • finalizacija objekta
 • ureditev notranjosti
 • ureditev okolice
 • servisiranje strank po končanju del
AMERA d.o.o. Gradbeni inženiring
Golo 164
SI - 1292 Ig
mob.: 041/393 674
e-pošta: info@amera.si

Zastopa podjetja

mod_logo.jpg
PeG podatkovniki d.o.o., Dunajska cesta 21 , 1000 Ljubljana, tel: 01/474 10 89, fax: 01/474 10 01, mob 031/488 426
e-pošta: info@peg-online.net | Pogoji uporabe in varstvo podatkov | © 2011, PeG podatkovniki d.o.o.
Izdelava: Humane tehnologije | Oblikovanje: Studio Mars