Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

AMERA d.o.o. Gradbeni inženiring
Golo 164
SI - 1292 Ig
M 041/393 674
E info@amera.si
 • PODJETJE
 • PROIZVODI
 • NOVOSTI
 • ČLANKI
 • VIDEO

AMERA d.o.o.

Podjetje AMERA se ukvarja z gradbenim inženiringom in z gradnjo kanadskih hiš. Na področju nepremičnin, gradbeništva, projektiranja in gradnje kanadskih hiš je dejavno od leta 1992. Za svoje stranke poiščejo zemljišče, izdelajo lokacijsko dokumentacijo in PGD, pridobijo gradbeno dovoljenje, izvedejo zemeljska in gradbena dela ter postavijo hišo, ki jo finalizirajo in uredijo notranjost in okolico.

STORITVENI PROGRAM

Kanadska hiša
stanovanjski objekti
 • iskanje zemljišč
 • izdelava idejnega načrta
 • pridobitev lokacijske dokumentacije in gradbenega dovoljenja
 • izvedba zemeljskih del
 • izvedba gradbenih del
 • postavitev hiše (zidane ali kanadske)
 • izdelava inštalacij
 • finalizacija objekta
 • ureditev notranjosti
 • ureditev okolice
 • servisiranje strank po končanju del

Zastopa podjetja

mod_logo.jpg