Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Ničenergijska in plusenergijska hiša

VIR: Pasivna hiša, avtorica: Martina Zbašnik Senegačnik

Ničenergijska hiša je energijsko varčna zgradba, pri kateri je potrebno bivalno ugodje zagotovljeno brez običajnih ogrevalnih sistemov ali klimatskih naprav. Na drugi strani je plusenergijsa hiša zgradba, ki ustreza energijsko samozadostni hiši, pridobivanje električne energije v sončnih celicah pa je tako obširno, da zgradba doseže presežek energije.

Ničenergijska hiša je energijsko varčna zgradba, pri kateri je potrebno bivalno ugodje zagotovljeno brez običajnih ogrevalnih sistemov ali klimatskih naprav.Letna potrebna toplota za ogrevanje zgradbe je lahko največ 15 kWh/(m2a). Potrebna toplota za ogrevanje se dovaja v prostore prek prezračevalne naprave, ki sočasno zagotavlja tudi vračanje toplote izrabljenega zraka. Zrakotesnost mora biti n50<1,5-6. Konstrukcija mora biti izvedena brez toplotnih mostov. Skupna poraba primarne energije je lahko največ 120 kWh/(m2a).

Plusenergijska hiša je, na drugi strani, zgradba, ki ustreza energijsko samozadostni hiši - energijsko samozadostna hiša vso potrebno energijo pridobi iz sončne energije, zgradba pa ni priključena na javno energetsko omrežje -, pridobivanje električne energije v sončnih celicah pa je tako obširno, da je dosežen presežek. To se doseže z aktivno izrabo sončne energije in izkoriščanjem vseh možnih energijskih prihrankov. Višek energije se pri plusenergijski hiši odda v javno omrežje.