Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Osnovna šola z 15 učilnicami in telovadnico, P+1N, S.S. - 2022 +

Osnovna šola z 15 učilnicami, pripadajočimi kabineti, telovadnico, knjižnico, kuhinjo, jedilnico in upravnimi prostori, kot samostoječa stavba, nepodkletena s poševno streho P+1N, srednji cenovni razred

(142000002)
Zahtevnost objekta: IV
* Struktura stroškov analiziranega objekta je alternativno prilagojena novejšim objektom. Dodani so stroški klimatizacije prostorov, prisilnega prezračevanja, kuhinjska oprema...

Ocena površin in prostornin:

Razširjen prikaz podatkov:
Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je učilnica): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:2550 m2
Neto tlorisna površina:3483 m2
Bruto tlorisna površina:3902 m2
Bruto prostornina:15606 m3
GOI (300+400-470):100%5.492.687,76 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:2.154,00 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.576,78 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:1.407,84 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama1.2 %65.912,25 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi2 %109.853,76 €
330Zunanje stene18.3 %1.005.161,86 €
340Notranje stene17.7 %972.205,73 €
350Stropi15.7 %862.351,98 €
360Streha15.3 %840.381,23 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi3.7 %203.229,45 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji1.4 %76.897,63 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA75.3 %4.135.993,88 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod5.9 %324.068,58 €
420Ogrevalne naprave5.8 %318.575,89 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija2.8 %153.795,26 €
440Elektroinstalacije5.9 %324.068,58 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave1.4 %76.897,63 €
460Transportne naprave0 %0,00 €
470Posebna namenska oprema in naprave5.7 %313.083,20 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih2.9 %159.287,95 €
400INSTALACIJE30.4 %1.669.777,08 €
500ZUNANJA UREDITEV10 %549.268,78 €
600OPREMA IN UMETNINE2.8 %153.795,26 €
710Vrednost načrtov arhitekture1.8 %98.868,38 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.3 %71.404,94 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.6 %32.956,13 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.6 %32.956,13 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...3.9 %214.214,82 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave7.4 %406.458,89 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI15.6 %856.859,29 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:134.1 %7.365.694,29 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2023. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2023

Naročilnica