Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Dom starejših občanov - 60 ind.sob + 60 neg. sob, S.S - 2023 +

Dom starejših občanov z naslednjim programom in površino na posameznega stanovalca: individualna soba 20 m2, soba za nego 18 m2, skupni in funkcionalni prostori 6 m2, servisni del (kuhinja, pralnica, uprava) 7 m2, medicinski prostori 6 m2, prostori za osebje 7 m2; objekt kot samostoječa stavba s poševno streho, polno izkoriščena klet, K+P+1do3N, s 60 individualnimi in 60 sobami za nego, srednji cenovni razred

(119423131)
Zahtevnost objekta: V
* Struktura stroškov analiziranega objekta je alternativno prilagojena novejšim objektom. Dodani so stroški klimatizacije prostorov, prisilnega prezračevanja, dvigala, kuhinjska oprema, pralnice...

Ocena površin in prostornin:

Razširjen prikaz podatkov:
Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je soba): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:5400 m2
Neto tlorisna površina:7090 m2
Bruto tlorisna površina:8154 m2
Bruto prostornina:27724 m3
GOI (300+400-470):100%11.768.668,20 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:2.179,38 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.659,80 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:1.443,30 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama1.5 %176.530,02 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi3 %353.060,05 €
330Zunanje stene20.6 %2.424.345,65 €
340Notranje stene17.9 %2.106.591,61 €
350Stropi13.9 %1.635.844,88 €
360Streha5.3 %623.739,41 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi8.4 %988.568,13 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji2.4 %282.448,04 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA73 %8.591.127,79 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod6.7 %788.500,77 €
420Ogrevalne naprave5.3 %623.739,41 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija4.9 %576.664,74 €
440Elektroinstalacije4.4 %517.821,40 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave3.4 %400.134,72 €
460Transportne naprave2.2 %258.910,70 €
470Posebna namenska oprema in naprave7.3 %859.112,78 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih0.1 %11.768,67 €
400INSTALACIJE34.3 %4.036.653,19 €
500ZUNANJA UREDITEV5.4 %635.508,08 €
600OPREMA IN UMETNINE3.6 %423.672,06 €
710Vrednost načrtov arhitekture2.6 %305.985,37 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.5 %176.530,02 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.8 %94.149,35 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.8 %94.149,35 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...5.3 %623.739,41 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave10.1 %1.188.635,49 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI21.1 %2.483.188,99 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:137.4 %16.170.150,11 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2024. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2024

Naročilnica