Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Stanovanjsko - poslovni objekt (65% - 35%), K+P+2N, 1500 m2, S.S. - 2023

Stanovanjsko - poslovni objekt, 35% poslovni del (trgovine, biroji, zdravniške ordinacije...), 65% stanovanjske površine; objekt kot vrstna vmesna stavba, dvostransko vzidana, s poševno streho, polno izkoriščena klet, K+P+2N, 1500m2 uporabne površine, srednji cenovni razred

(203421431)
Zahtevnost objekta: IV

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je hiša): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:1500 m2
Neto tlorisna površina:1839 m2
Bruto tlorisna površina:2115 m2
Bruto prostornina:6557 m3
GOI (300+400-470):100%2.729.407,50 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:1.819,61 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.484,08 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:1.290,50 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama1.5 %40.941,11 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi2.9 %79.152,82 €
330Zunanje stene17.1 %466.728,68 €
340Notranje stene25.6 %698.728,32 €
350Stropi21.5 %586.822,61 €
360Streha7.1 %193.787,93 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi2.2 %60.046,97 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji2.2 %60.046,97 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA80.1 %2.186.255,41 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod5.9 %161.035,04 €
420Ogrevalne naprave8.4 %229.270,23 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija0 %0,00 €
440Elektroinstalacije4.7 %128.282,15 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave0.6 %16.376,45 €
460Transportne naprave0 %0,00 €
470Posebna namenska oprema in naprave1.5 %40.941,11 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih0.3 %8.188,22 €
400INSTALACIJE21.4 %584.093,21 €
500ZUNANJA UREDITEV6 %163.764,45 €
600OPREMA IN UMETNINE1.5 %40.941,11 €
710Vrednost načrtov arhitekture2.1 %57.317,56 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.4 %38.211,71 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.7 %19.105,85 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.7 %19.105,85 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...4.5 %122.823,34 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave8.6 %234.729,05 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI18 %491.293,35 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:127 %3.466.347,53 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2024. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2024

Naročilnica