Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Upravno/poslovna stavba K+P+1N za 50 do 120 zaposlenih, S.S. - 2023

Upravno/poslovna stavba kot samostoječa stavba, z delno izkoriščeno kletjo, z ravno streho, K(delno)+P+1N, 50 do 120 delovnih mest, srednji cenovni razred

(222413112)
Zahtevnost objekta: V

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je delovno mesto): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:1615 m2
Neto tlorisna površina:2289 m2
Bruto tlorisna površina:2632 m2
Bruto prostornina:10003 m3
GOI (300+400-470):100%4.322.272,30 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:2.676,33 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.888,21 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:1.641,92 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama2 %86.445,45 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi3 %129.668,17 €
330Zunanje stene23 %994.122,63 €
340Notranje stene11.9 %514.350,40 €
350Stropi23.5 %1.015.733,99 €
360Streha5.1 %220.435,89 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi5.1 %220.435,89 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji1 %43.222,72 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA74.6 %3.224.415,14 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod2.2 %95.089,99 €
420Ogrevalne naprave7 %302.559,06 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija8 %345.781,78 €
440Elektroinstalacije4.5 %194.502,25 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave2.9 %125.345,90 €
460Transportne naprave0.8 %34.578,18 €
470Posebna namenska oprema in naprave2.9 %125.345,90 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih0 %0,00 €
400INSTALACIJE28.3 %1.223.203,06 €
500ZUNANJA UREDITEV4.7 %203.146,80 €
600OPREMA IN UMETNINE1.5 %64.834,08 €
710Vrednost načrtov arhitekture1.8 %77.800,90 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.3 %56.189,54 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.6 %25.933,63 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.6 %25.933,63 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...4 %172.890,89 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave7.6 %328.492,70 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI15.9 %687.241,30 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:125 %5.402.840,38 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2024. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2024

Naročilnica