Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Skladišče, neogrevano, 1000 m2, O.S. - 2023

Neogrevano skladišče 1000 m2; objekt kot samostoječa pritlična stavba, nepodkletena, s poševno streho z majhnim naklonom, osnovni cenovni razred

(279011001)
Zahtevnost objekta: IV

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je skladišče): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:1000 m2
Neto tlorisna površina:1027 m2
Bruto tlorisna površina:1130 m2
Bruto prostornina:5763 m3
GOI (300+400-470):100%731.708,90 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:731,71 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:712,28 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:647,53 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama2 %14.634,18 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi11.7 %85.609,94 €
330Zunanje stene31.1 %227.561,47 €
340Notranje stene15.2 %111.219,75 €
350Stropi0 %0,00 €
360Streha28.3 %207.073,62 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi0 %0,00 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji0 %0,00 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA88.3 %646.098,96 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod5.6 %40.975,70 €
420Ogrevalne naprave0 %0,00 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija1 %7.317,09 €
440Elektroinstalacije5.1 %37.317,15 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave0 %0,00 €
460Transportne naprave0 %0,00 €
470Posebna namenska oprema in naprave0.5 %3.658,54 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih0 %0,00 €
400INSTALACIJE12.2 %89.268,49 €
500ZUNANJA UREDITEV3 %21.951,27 €
600OPREMA IN UMETNINE1.6 %11.707,34 €
710Vrednost načrtov arhitekture1 %7.317,09 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij0.5 %3.658,54 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.3 %2.195,13 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.3 %2.195,13 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...1.9 %13.902,47 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave3.6 %26.341,52 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI7.6 %55.609,88 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:112.7 %824.635,93 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2024. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2024

Naročilnica