Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Večstanovanjski objekt K+P+2N+M, 4 x 25-85 m2 na etažo, S.S. - 2023 +

Večstanovanjski objekt kot samostoječa stavba s poševno streho, K+P+3N, s štirimi stanovanji (25+40+55+85 m2 stanovanjske površine) na etažo, srednji cenovni razred

()
Zahtevnost objekta: IV
* Struktura stroškov analiziranega objekta je alternativno prilagojena novejšim objektom. Dodani so stroški klimatizacije prostorov,...

Ocena površin in prostornin:

Razširjen prikaz podatkov:
Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je hiša): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:1156 m2
Neto tlorisna površina:1381 m2
Bruto tlorisna površina:1630 m2
Bruto prostornina:4075 m3
GOI (300+400-470):100%2.760.239,46 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:2.387,75 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.998,26 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:1.693,44 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama1.7 %46.924,07 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi2.6 %71.766,23 €
330Zunanje stene13.9 %383.673,29 €
340Notranje stene21.5 %593.451,48 €
350Stropi22.4 %618.293,64 €
360Streha8.8 %242.901,07 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi1.8 %49.684,31 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji0.4 %11.040,96 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA73.1 %2.017.735,05 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod8.1 %223.579,40 €
420Ogrevalne naprave8 %220.819,16 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija1.8 %49.684,31 €
440Elektroinstalacije7.9 %218.058,92 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave1.1 %30.362,63 €
460Transportne naprave0 %0,00 €
470Posebna namenska oprema in naprave0 %0,00 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih0 %0,00 €
400INSTALACIJE26.9 %742.504,42 €
500ZUNANJA UREDITEV9.4 %259.462,51 €
600OPREMA IN UMETNINE0.8 %22.081,92 €
710Vrednost načrtov arhitekture1.9 %52.444,55 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.3 %35.883,11 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.6 %16.561,44 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.6 %16.561,44 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...4 %110.409,58 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave7.6 %209.778,20 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI16 %441.638,31 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:126.2 %3.483.422,20 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2024. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2024

Naročilnica