Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Arhitektura in oprema

  ikona_standard_2-cheg.jpg ikona_standard_3-s3dn.jpg  ikona_standard_4-qedv.jpg  ikona_standard_5-fpdq.jpg 
 

Nezahtevno
nižji cenovni razredi

Zahtevno
srednji cenovni razredi

Zahtevnejše
srednji/višji cenovni razredi

Zelo zahtevno
visoki cenovni razredi

Arhitekturna in tehnična zasnova objekta

(z upoštevanjem minimalnih tehničnih pogojev za gradnjo stanovanjskih objektov)

 • zasnova in projekti
 • izbira materialov,
 • izbira in projektiranje opreme
 • prilagodljivost tlorisne sheme
 • gradnja brez komunikacijskih ovir
 • .......

enostavna arhitektura na osnovi tipskih projektov brez posebnih zahtev glede funkcionalne zasnove in z uporabo standardnih materialov in opreme

enostavna arhitektura na osnovi individualnih projektov z manjšimi zahtevami glede funkcionalne zasnove in uporabe materialov ter opreme; omejena možnost spreminjanja tlorisne sheme brez spreminjanja instalacijskih vozlišč; delno upoštevane premostitvene rešitve za invalide

zahtevna arhitektura na osnovi individualnih projektov z višjimi merili glede funkcionalnosti; tlorisne zasnove omogočajo izrazitejše spreminjanje tlorisne sheme z že pripravljenimi instalacijskimi vozli; uporaba nadstandardnih materialov in opreme; usklajenost z zunanjo ureditvijo; upoštevane premostitvene rešitve za invalide; zasnova objekta izkorišča posebnosti lokacije; vsako stanovanje ima balkon ali omogočen stik z zunanjem okoljem

zelo zahtevna individualna arhitekturna zasnova, s posebno funkcionalnostjo, z uporabo nadstandardnih materialov in s projektiranjem objekta glede na predvideno posebej projektirano opremo; tlorisne zasnove omogočajo visoko prilagodljivost in spreminjanje tlorisne sheme s premičnimi elementi; kvadrature in prostornine so večje, v celoti upoštevane rešitve in vgrajena oprema za bivanje invalidov ali izvedbo varovanih stanovanj
Spremenjeno je tudi razmerje med velikostjo parcele in bruto površino objekta; vsako stanovanje ima balkon ali omogočen stik z zunanjem okoljem

Zunanja ureditev in oprema

 • tlaki
 • hortikulturna ureditev
 • pohištvo
 • oprema
 • objekti- ute, pergole,...
 • skulpture
 • .....

nepozidanega zemljišča je malo, zato le-to ni prevladujoče; če je zemljišča več, je le-to urejeno ljubiteljsko in ne deluje kot zaključena in urejena celota z okolico

nepozidanega zemljišča sicer ni veliko, vendar je le-to urejeno po ustreznem načrtu, predvsem pa z okolico in objektom tvori zaključeno celoto

večje nepozidano zemljišče je urejeno po individualnem načrtu, na njem je oprema (ograja, razsvetljava, vodnjak, …) ki z okolico in z objektom tvori zaključeno celoto

večje ali celo veliko nepozidano zemlijšče je urejeno po individualnem načrtu, na njem je oprema in objekti (ograja, razsvetljava, vodnjaki, ribniki, parki, pristave…), ki z objektom tvorijo zaključeno celoto

Notranja oprema

 • serijski - industrijski izdelki
 • unikatni izdelki
 • umetniški izdelki
 • .....

notranja oprema brez posebnosti, serijska, iz nižjega cenovnega razreda

notranja oprema je lahko serijska vendar je izbrana s pomočjo strokovnjaka za notranjo opremo

notranja oprema je delno izdelana po naročilu delno pa je serijska, vendar sodi v visoki cenovni razred, pri čemer ima oblikovanje posebno težo, predvsem pa je izbrana in razporejena s pomočjo strokovnjaka za notranjo opremo

notranja oprema ima trajno vrednost (anikvitete) ali pa je izdelana po načrtu in prilagojena konstrukcijski in funkcionalni zasnovi objekta, lahko je oprema tudi serijska, vendar so jo izdelali oblikovalci in sodi v najvišji cenovni razred