Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Lokacija in infrastruktura

  ikona_standard_2-cheg.jpg ikona_standard_3-s3dn.jpg  ikona_standard_4-qedv.jpg  ikona_standard_5-fpdq.jpg 
 

Nezahtevno
nižji cenovni razredi

Zahtevno
srednji cenovni razredi

Zahtevnejše
srednji/višji cenovni razredi

Zelo zahtevno
visoki cenovni razredi

Zemljišče - parcela

 • mikrolokacija (prometne povezave, bližina centrov, urbaniziranost okolice...
 • urejenost okolice
 • gostota poseljenosti
 • velikosti okoliških parcel v naselju
 • možnosti parkiranja (št. parkirišč na bivalno enoto, bližina parkirnih hiš)
 • lega glede na osončenje (profil terena)
 

različno velike parcele (300-600 m2), v senčnem ali slabo osončenem območju, na bolj ali manj strmih območjih, gosta pozidava, lahko tudi vrstne hiše, okoliške hiše so v glavnem tipske, številni veliki večstanovanjski objekti, parkiranje na neurejenih parkirnih mestih

približno enako velike parcele (400 do 800 m2), v slabše osončenem območju, na manj strmih območjih, urbanistično urejena zaključena naselja s poenotenim izgledom, lahko tudi vrstne hiše; številni manjši večstanovanjski objekti, v okolici ni obrtne ali poslovne dejavnosti, ki bi povečevala promet in hrup, urejeno parkiranje na posebnih parkiriščih ali na dvoriščih, delno garažah

večje parcele (800 do 1500 m2), odprte in dobro osončene, položne ali v blagem nagibu v urbanistično urejenem naselju, individualna arhitektura, urejeni vrtovi, redki manjši večstanovanjski objekti, v okolici ni nobene poslovne dejavnosti, naselje je ločeno od ostalih urbanih delov z zelenim pasom širine pribl. 50 m, parkiranje na urejenih parkiriščih, v podzemnih garažah

parcele ali posestva (nad 1500 m2), odprte in dobro osončene, položne ali v blagem nagibu, individualna arhitektura, negovani vrtovi, sosednji objekti so tako oddaljeni oziroma taki, da ne predstavljajo motnje,
če gre za posestvo, ki ni v urbaniziranem okolju je bistven tudi razgled in visoka kultiviranost podeželske okolice

Priprava - komunalna ureditev

 • dostop, javni promet
 • javna razsvetlajva,
 • energetski vodi (elektrika, plin, toplovod, ...)
 • vodovod, kanalizacija, 
 • telekomunikacije
 

dostopne ceste so asfaltirane, lahko tudi z ozkimi pločniki in javno razsvetljavo, javni promet je lahko tudi nekoliko oddaljen, komunalna infrastuktura je v glavnem dostopna, vendar ne v vseh variantah (na primer - plin ali toplovod), telekomunikacije niso na razpolago v vseh variantah (kabel, ISDN, ....), vodi so speljani tudi po zraku

dostopne ceste so asfaltirane, s primerno širokimi pločniki in javno razsvetljavo, javni promet je v bližini, komunalna infrastuktura je v celoti dostopna, vendar ne v vseh variantah (na primer - plin ali toplovod), telekomunikacije so na razpolago v vseh variantah, vsi vodi so speljani pod zemljo

dostopne ceste so asfaltirane, z dovolj širokimi pločniki, zelenicami oziroma drevoredi in javno razsvetljavo, javni promet je v bližini, komunalna infrastuktura je v celoti dostopna, tudi v več variantah (na primer - plin in toplovod), telekomunikacije so na razpolago v vseh variantah, vsi vodi so speljani pod zemljo

dostopne ceste so asfaltirane ali tlakovane, javna razsvetljava in javni promet sta lahko v bližini, vendar to ni pogoj, saj gre lahko za posestvo, ki ni v urbaniziranem okolju, komunalna infrastuktura je v celoti dostopna ali pa so rešitve individualno ustrezno rešene