Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Kriteriji za vrednotenje nepremičnin

Določitev 4 kategorij za razvrščanje nepremičnin

V nadaljevanju so navedeni informativni kriteriji, ki so izhodišče za razporejanje posameznih elementov nepremičnin v štiri kategorije oziroma standarde in s tem vrednotenje nepremičnin (stanovanj in stanovanjskih hiš).

Sama kvadratura stanovanja oz. hiše za določanje katergorije/standarda ni bistvena, je pa pomemben kriterij. Katergorijo/standarda ne določa število kvadratnih metrov, temveč lokacija predvsem pa kakovost izbranih materialov in opreme ter kakovost njihove vgradnje. Dovršena arhitekturna zasnova objekta in kakovostna izvedba posameznih elementov lahko navkljub uporabi elementov, materialov in izdelkov iz nižjih kategorij sorazmerno dvigne standard objekta in s tem njegovo vrednost (npr. dobra arhitekturna zasnova lahko pomanjkljivosti lokacije ali konfiguracije parcele izkoristi kot prednost).

ikona_standard_1-j3mc.jpg

Nepremičnine, ki iz več razlogov ne ustrezajo sodobnim standardnim zahtevam kar pomeni, da jih ne moremo razvrstiti v nobeno od opisanih višjih kategorij. Običajno gre za starejše objekte, ki so potrebne temeljite prenove. Seveda sem razvrščamo tudi tiste zapuščene nepremičnine, kjer normalno bivanje ni več mogoče, zato ima ta kategorija verjetno največji razpon. V nadaljnih primerjavah lastnosti za to kategorijo ne bomo posebej opredeljevali.

ikona_standard_2-cheg.jpg 

Nepremičnine, ki izpolnjujejo osnovne zahteve za sodobno bivanje. Imajo običajno enostavno konstrukcijsko zasnovo in standardno funkcionalno zasnovo, kar pomeni, da imajo vse tiste prostore v takih velikostih, da omogočajo sodobno bivanje. Izbrani in vgrajeni so pretežno materiali in oprema iz nižjega cenovnega razreda, kar pomeni, da po večini (12 od 15) posameznih kriterijev izpolnjujejo pogoje za razvrstitev v standardno kategorijo.

ikona_standard_3-s3dn.jpg 

Nepremičnine, ki imajo tudi že zahtevne konstrukcijske elemente predvsem pa tako funkcionalno zasnovo, ki zagotavlja nekoliko višje udobje in kvaliteto bivanja predvsem v smislu izbire kvalitetnejših materialov in opreme bivalnih prostorov. Največ 4 kriteriji izpolnjujejo standardne zahteve, medtem ko ostalih 11 kriterijev ustreza kategoriji višjega standarda, nadstandarda ali celo luksuzni kategoriji.

ikona_standard_4-qedv.jpg 

Nepremičnine, ki so konstrukcijsko zahtevnejše, istočasno pa zagotavljajo visoko udobje in kvaliteto bivanja predvsem v smislu bogate funkcionalne zasnove z večjimi prostori in z nekaj posebnimi prostori kot na primer sprejemnica, soba za goste, sauna, fitnes, ..... Izbrani in uporabljeni so samo najkvalitetnejših materiali in oprema. Največ 5 kriterijev izpolnjuje kvečjemu zahteve višjega standarda, medtem ko mora ostalih 10 kriterijev ustrezati nadstandardni ali celo luksuzni kategoriji.

ikona_standard_5-fpdq.jpg 

Nepremičnine, ki zagotavljajo izjemno visoko udobje in kvaliteto bivanja predvsem v smislu bogate funkcionalne zasnove z večjimi prostori in z več posebnimi prostori ter objekti kot na primer sprejemnica, sobe za goste in služinčad, sauna, fitnes, pokrit bazen, pristave, ..... Sem sodijo tudi nepremičnine, ki imajo arhitekturno umetniško vrednost in obenem seveda zagotavljajo najvišjo kvaliteto bivanja. Izbrani in uporabljeni so samo najkvalitetnejših materiali in oprema. Le 5 od 15 kriterijev lahko ustreza najmanj nadstandardni kategoriji, medtem ko mora ostalih 10 pogojev ustrezati luksuzni kategoriji.

To je torej izhodišče po katerem bomo raziskovali trg in med seboj primerjali gradbene materiale, proizvode, opremo in storitev ter skušali poiskati čimbolj objektivna merila, po katerih bomo tovrstno ponudbo na našem trgu ocenjevali in razvrščali po kategorijah. Zagotovo je stanovanje ali hiša ena najbolj celovitih dobrin, kar pomeni, da se je treba spoznati in premisliti pred nakupom zelo veliko stvari, veliko več kot pri nakupu avtomobila, televizije, ali računalnika. Poleg tega nepremičnine običajno ne kupujemo ali gradimo vsakih nekaj let, zato je dobro poznavanje in analitična raziskava ponudbe na trgu ter uskladitev naših potreb z našimi možnostmi pri nakupu še kako potrebna. Živimo v časih, ko pri nakupu stanovanja, proizvodov, materialov in opreme lahko izbiramo in primerjamo njihovo kvaliteto in ceno. Kot za večinino potrošnih dobrin, se da tudi na tem področju jasno določiti kaj je slabo, kaj dobro in kaj odlično.