Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

DE-VI Construction Products a/s
Ulvehavevej 61
DK - 7100 Velje
T (+45) 75/858 585
F (+45) 75/857 110
E info@de-vi.com
W www.de-vi.dk
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

Dansko podjetje DE-VI proizvaja ogrevalne sisteme za različna področja uporabe. Proizvodni program obsega sisteme za ogrevanje tal v prostorih in na prostem, ogrevanje strešnih žlebov in različnih napeljav ter sisteme za uporabo v industriji, kmetijstvu in v športnih objektih.

PROIZVODNI PROGRAM

Devimat - ogrevalne preproge
Deviflex - grelni vodniki za ogrevanje talnih površin
Deviflex - grelni vodniki za ogrevanje vodovodne napeljave, žlebov in odtokov
Devicom - mrežno krmiljenje
Devilink - brezžično krmiljenje
Termostati

Zastopniki

Danfoss d.o.o. DEVI - Električno talno ogrevanje
Ulica Jožeta Jame 16
SI - 1210 Ljubljana
e-pošta: tomaz.vidmar@danfoss.com
splet: www.devi.si