Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

ELEKTROMONTAŽA d.d.
Zaloška cesta 143
SI - 1000 Ljubljana
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

ELEKTROMONTAŽA d.d.

Elektromontaža je proizvodno, prodajno in storitveno podjetje ki je na slovenskem tržišču prisotno od leta 1957. V svojem 62-letnem obstoju je podjetje vseskozi sledilo svoji poslovni viziji in konstantno posodabljalo tehnološki park. Postali so eno največjih in najbolj stabilnih podjetij na področju elektroinštalacij. Delujejo na domačem in tujih trgih.

Glavno področje dela je načrtovanje in izvedba kompletnih elektroinštalacijskih del na objektih različnih kategorij. V zadnjem obdobju so se specializirali za elektroinštalacije na zahtevnih kompleksnih industrijskih objektih. Zaradi kvalitetne izvedbe del in spoštovanja rokov so pridobili sloves zanesljivih in kvalitetnih partnerjev.

 

STORITVENI PROGRAM

Energetika
Transformatorske postaje in nizkonapetostni razvodi, močnostne elektroinštalacije, strelovodi in ozemljitve.

Energetske in krmilne stikalne bloke izdelujejo v lastnih proizvodnih prostorih.

Telekomunikacije
Strukturirana ožičenja, povezave z optičnimi kabli, javljanje požara in plinov, razvodi telefonije, antenski kabelski sistemi, tehnično varovanje, kontrola pristopa, avdio in video sistemi.
Avtomatizacija
Avtomatizacija industrijskih procesov, inteligentne instalacije, instalacije CNS za upravljanje zgradb.
Projektiranje, tehnično svetovanje in meritve