Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

ELEKTROVOD PLAST d.o.o. Proizvodno in trgovsko podjetje
Cesta Ljubljanske brigade 23 a
SI - 1000 Ljubljana
T 01/519 94 62
F 01/519 01 07
E info@elplast.si
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

Družba ELEKTROVOD PLAST je proizvajalec cevi iz plastov za hišno in ulično kanalizacijo ter cevi za elektroinstalacije.

PROIZVODNI PROGRAM

cevi za hišno kanalizacijo iz PVC ali PP
program obsega cevi standardnih premerov 32, 40, 50, 75, 110, 125 in 160 mm in dolžin 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 in 4000 mm
cevi za ulično kanalizacijo iz PVC
iz proizvodnega programa nudijo cevi standardnih premerov 125, 160 in 200 mm, ter dolžin 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 in 6000 mm
cevi za zaščito telekomunikacijskih kablov iz PVC
standardnih premerov 110, 125, 160 mm, dolžine 6000 mm
cevi za zaščito elektroenergetskih iz PVC
standardnih premerov 110, 125 in 160 mm, dolžine 6000 mm
cevi za elektroinstalacije
ravne in gladke, rebraste in gibke