Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

ERA KOPLAS d.o.o. Inženiring in tehnološke rešitve
Prešernova cesta 10
SI - 3320 Velenje
T 03/896 02 40
F 03/896 02 94
E info.koplas@era.si
W www.era.si
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

ERA KOPLAS že več kot 20 let v okviru štirih poslovnih enot (Kovina, Les, Plastika in Grafika) povezuje obrtniško proizvodnjo z industrijo. Med največjimi porabniki izdelkov in storitev njenih proizvodnih kooperacij so strojna, elektronska, farmacevtska, obutvena, kozmetična, avtomobilska, lesnopredelovalna, prehrambena in tekstilna industrija ter gradbeništvo. Podjetje je tudi ekskluzivni uvoznik in distributer za proizvode podjetja Plamen Požega.

ZASTOPNIŠKI PROGRAM

izdelki, polizdelki in vgradni elementi iz umetnih mas SENOVA
proizvodi podjetij ZELL-METALL in POLYTECH
surova plastika za nadaljno predelavo
proizvodi podjetja PLAMEN POŽEGA
  • štedilniki in peči na trda goriva
  • kamini
  • livarski izdelki

Zastopa podjetja

sen_logo.jpg

Zastopa blagovne znamke