Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

GRADBENI CENTER SLOVENIJE Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
Dimičeva 12
SI - 1000 Ljubljana
T 01/280 82 04
F 01/280 84 51
E gcs@gi-zrmk.si
W www.gi-zrmk.si
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

GRADBENI CENTER je informacijski, svetovalni in izobraževalni center za graditeljstvo, ki nudi svoje storitve tako stroki kot tudi občanom. V Gradbenem centru izvajamo tri osnovne dejavnosti: izobraževanje in usposabljanje na področju graditeljstva, ocenjevanje proizvodov in storitev - Znak kakovosti v graditeljstvu in svetovanje za občane. V okviru programov izobraževanja in usposabljanja posredujemo novosti in razvojne usmeritve v stroki, skrbimo za prenos dobre gradbene prakse, udeleženci si lahko pridobijo posebna znanja in spretnosti.

STORITVENI PROGRAM

razstave in prireditve
toplotna zaščita, učinkovita raba energije v zgradbah, razstava gradbenih materialov in izdelkov
vzorčne hiše
montažna gradnja, vrtovi, tlaki, ulična oprema
svetovanje
energetsko, gradbeno in arhitektsko svetovanje, pridobivanje upravnih dovoljenj za gradnjo
izobraževanje
izobraževanje kadrov v graditeljstvu in potrošnikov
kakovost in informatika
Znak kakovosti v graditeljstvu

Področja storitve

091 Projektiranje, svetovanje, inženiring