Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

GRADBENI CENTER SLOVENIJE

GRADBENI CENTER je informacijski, svetovalni in izobraževalni center za graditeljstvo, ki nudi svoje storitve tako stroki kot tudi občanom. V Gradbenem centru izvajamo tri osnovne dejavnosti: izobraževanje in usposabljanje na področju graditeljstva, ocenjevanje proizvodov in storitev - Znak kakovosti v graditeljstvu in svetovanje za občane. V okviru programov izobraževanja in usposabljanja posredujemo novosti in razvojne usmeritve v stroki, skrbimo za prenos dobre gradbene prakse, udeleženci si lahko pridobijo posebna znanja in spretnosti.

STORITVENI PROGRAM

razstave in prireditve
toplotna zaščita, učinkovita raba energije v zgradbah, razstava gradbenih materialov in izdelkov
vzorčne hiše
montažna gradnja, vrtovi, tlaki, ulična oprema
svetovanje
energetsko, gradbeno in arhitektsko svetovanje, pridobivanje upravnih dovoljenj za gradnjo
izobraževanje
izobraževanje kadrov v graditeljstvu in potrošnikov
kakovost in informatika
Znak kakovosti v graditeljstvu
GRADBENI CENTER SLOVENIJE Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
Dimičeva 12
SI - 1000 Ljubljana
tel.: 01/280 82 04
fax: 01/280 84 51
e-pošta: gcs@gi-zrmk.si
splet: www.gi-zrmk.si

Področja storitve

091 Projektiranje, svetovanje, inženiring
PeG podatkovniki d.o.o., Dunajska cesta 21 , 1000 Ljubljana, tel: 01/474 10 89, fax: 01/474 10 01, mob 031/488 426
e-pošta: info@peg-online.net | Pogoji uporabe in varstvo podatkov | © 2011, PeG podatkovniki d.o.o.
Izdelava: Humane tehnologije | Oblikovanje: Studio Mars