Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

GRADIS Biro za projektiranje, d.o.o.
Lavričeva 3
SI - 2000 Maribor
T 02/250168 30
F 02/250 49 91
E biro@gradis-bp.si
W www.gradis-bp.si
 • PODJETJE
 • PROIZVODI
 • NOVOSTI
 • ČLANKI
 • VIDEO

Podjetje GRADIS, Biro za projektiranje deluje že od leta 1970 in zaposluje 42 ljudi, od tega 10 članov IZS. Svoje projektantske in druge storitve ponuja doma in v tujini.

STORITVENI PROGRAM

projektiranje arhitekture
 • urejanje prostora, urbanizem
 • stanovanjski objekti

Posl. - stan. objekt DRAVSKE TERASE (1), Koroška c., BP: 2000 m2
investitor: Granit Slovenska Bistrica, čas izvedbe: 1999-2001 (predvidoma)

 • poslovni in javni objekti
 • industrijski in drugi gospodarski objekti
projektiranje v gradbeništvu
 • konstrukcije v visokogradnji

Posl. - trg. center EUROPARK, Pobleška cesta, Maribor, BP: 96000 m2
investitor: Immorent Leasing Ljubljana, čas izvedbe: 1998
Posl. - trg. center CITY (2), Trg Borisa Kraigherja, Maribor, BP: 30000 m2
investitor: SKB Investicijsko podjetje Ljubljana, čas izvedbe: 1996-1997
Teološka fakulteta - ANDREANUM, Slovenska ul., Maribor, BP: 8200 m2
investitor: Teološka fakulteta, čas izvedbe: 1996-1997

 • gradbena fizika
 • geomehanika, temeljenje
 • ceste, premostitveni objekti, predori
Viadukt Škedenj II (3,4), AC Koper - Lendava (Sl. Konjice - Sl. Bistrica),
dolžina: 397 m, investitor: DARS d.d.
Viadukt Preloge, AC Koper - Lendava (Sl. Konjice - Sl. Bistrica),

dolžina: 560 m, investitor: DARS d.d.

 • železnice, premostitveni objekti, predori
  Železniški nadvoz
  , AC Divača - Dane, d: 45 m
  investitor: DARS d.d., čas izvedbe: 1995
 • hidrotehnični objekti
 • energetski objekti
 • komunalni objekti in napeljave
projektiranje strojnih instalacij in naprav
projektiranje industrijskih in drugih postrojev
pribl. 400 ind. objektov, Slovenija in Evropa, BP: 800000 m2
projektiranje elektroenergetskih objektov NEK
NEK - kontrola stabilnosti obstoječih objektov, Krško,
investitor: NEK, čas izvedbe: 1999
HE Vrhovo, na reki Savi,
čas izvedbe: 1989
HE Fala - razširitev obstoječega objekta, na reki Dravi,
čas izvedbe: 1988
HE Mavčiče, na reki Savi,
čas izvedbe: 1984

Dodatni naslovi

P.E. Ljubljana
Leskoškova 9 e
SI - 1000 Ljubljana
tel.: 01/586 20 50
fax: 01/586 20 60
e-pošta: zoran.kraigher@gradis-bp.si