Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Hitra, vzdržljiva in povsem varna industrijska vrata

Industrijska vrata so specifičen produkt, zato je pomembno, da njihovo načrtovanje vključimo že v fazo načrtovanja industrijskega objekta. Dejstvo je, da kupec in projektant najbolje poznata specifične zahteve in želje, najbolje pa sta seznanjena tudi z okoljem, v katerem bodo vrata obratovala. Na drugi strani pa proizvajalec najbolje pozna svoje produkte in tako s skupno sinergijo pridemo, do najboljše rešitve.

Upoštevanje specifičnih zahtev naročnika je dejavnik, kateremu so se dobri proizvajalci sposobni prilagoditi. Kot pravi Janez Erznožnik, vodja prodaje v podjetju Efaflex, je vsak proizvod točno prilagojen zahtevam kupcev, kar pomeni, da tipiziranih proizvodov ni. Tehnologija je sicer poznana a končni proizvod je prilagojen zahtevam kupca, saj najbolje ve, kaj potrebuje. Tipična implikacija industrijskih vrat je na primer v avtomobilski industriji kjer se uporabljajo testne celice s specifičnimi pogoji, ki jih morajo upoštevati tudi načrtovalci vrat. Kot veliko obremenitev v takšnih pogojih Erznožnik omeni veliko število odpiranj, v nekaterih primerih tudi več kot tisočkrat dnevno. Za ta namen je Efaflex razvil poseben način odpiranja hitrotekočih industrijskih vrat. Lamele, ki gradijo zapiralno ploščo se namreč ob odpiranju vodijo v spiralno vodilo, ki se nahaja nad preklado. Spiralna vodila omogočajo odpiranje in zapiranje vrat, ne da bi lamele prišle v kontakt, kar omogoča visoke hitrosti ob dolgi življenjski dobi vrat.

lanek-1-slika3-ok-titc.jpgNajhitrejša industrijska vrata na svetu 4m/s

Najhitrejša industrijska vrata na svetu 4 m/s

Industrijska vrata so lahko varčna

Kot nam je pojasnil Jure Letonje, vodja razvojnega oddelka v Efaflexu, sodobna industrijska vrata varčujejo z energijo na dva načina. Prvi je hitro odpiranje in zapiranje. Če se napreč vrata hitro odpirajoin zapirajo, je tudi vdor zunanjega zraka manjši, kar povzroči manjše stroške ogrevanja kot pri vratih, ki se odpirajo in zapirajo počasi. Vendar pa se je izkazalo, da je treba najti primerno rešitev tudi za čas, ko so vrata zaprta. V ta namen so pri Efaflexu razvili izolirano lamelo kot sestavni del industrijskih hitro tekočih vrat. Izolirno polnilo med zaščitno pločevino je poliuretansko in nudi zelo dobro izolativnost. Na voljo so lamele debelin 40, 60, 80 ali 100 mm. Kot nam je povedal Letonje, dobra izolacija same lamele ni dovolj, ampak je pomembno, da je celotna zapiralna plošča izolirana in izvedena brez toplotnih mostov. Torej tudi stiki med lamelami in robovi lamel. To je odločilno, za preprečitev nastajanje kondenza.

Izolacija sama ne prinese ničesar

Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah je prinesel zgornje meje dovoljene porabe energije za ogrevanje prostorov. V smislu varčnosti cele stavbe je zato treba gledati na posamezne komponente in industrijska vrata so velike odprtine, kjer se je zaradi slabe izolacije v preteklosti izgubljalo veliko energije.

lanek-1-slika1-mklb.jpgZunanja izolirana vrata SST s transparentnimi lamelami

Zunanja izolirana vrata EFA-SST® z izoliranimi transparentnimi lamelami

Zunanja izolirana vrata SST s transparentnimi lamelami

Erznožnik je kot eno od pomembnejših novosti pri industrijskih vratih poudaril predvsem tesnjenje med lamelami. V Efaflexu so namreč razvili dvojno tesnjenje med dvema lamelama, spredaj in zadaj. V prostor, ki nastane vmes se ujame zrak, ki pa, kot vemo, deluje kot izolator. Na ta način je zagotovljena dobra izolativnost celotne površine vrat, seveda v povezavi z vertikalnimi tesnili, ki tesnijo prostor med lamelo in podbojem, na vrhnjem horizontalnem spoju pa skrbi za tesnjenje mehanizem, ki ob vsakem zapiranju zatesni vrata.

Industrijska vrata morajo biti varna

Letonje je poudaril, da je osnovni princip varnosti pri industrijskih vratih, da niso nevarna ne za ljudi, ne za blago. Pomembna pa je tudi dodatna varnost za ljudi in transportna sredstva, seveda pa so pomembni sistemi, ki skrbijo za varnost vrat samih. Dobra industrijska vrata so namreč tista, s katerimi imamo čim manj težav, kajti vsak servisni poseg v vrata, moti delovni proces, kar pa v končni fazi prinaša izgubo uporabniku vrat. Najpogostejši način zaščite je kontaktna letev na zaključnem robu vrat. Ko se je dotaknemo, vrata zaznajo, da je nekaj narobe in vrata se odprejo. Drug način, ki ga je patentiral Efaflex je tako imenovana svetlobna zavesa, serija senzorjev po celi ravnini zapiralne plošče. Ko delavec, delovni stroj ali kak drug objekt prekine to svetlobno mrežo, se vrata samodejno odprejo. Z vrati EFA-SRT® Soft Touch, ki so prišla na trg pred kratkim, je EFAFLEX naredil še korak naprej v zagotavljanju varnosti na vratih. Varnost zagotavlja mehak fleksibilen zaključni rob skupaj s fotocelico v podboju. Novost je v tem, da „Soft Touch System“ ne vsebuje nobene električne komponente v zaključnem robu zapiralne plošče, zato so vrata enostavna za vzdrževanje in kot že samo ime pove prijazna do okolja.

Inteligentni senzor prinaša več varnosti

Letonje nam je predstavil inteligentni senzor EFA-SCAN®, ki deluje na principu skeniranja prostora pred vrati z laserskim žarkom. Sistem je podprt z ustrezno programsko opremo, ki določa, kdaj se bodo vrata odprla ali zaprla. Posebnost tega senzorja je, da ga je možno natančno programirati za primer različnih situacij in različnih objektov, ki se gibajo v zaznavnem prostoru senzorja. Če se nek objekt giblje stran od vrat ali vzporedno z vrati, senzor ne bo reagiral. Če pa se giblje proti vratom, se vrata začno odpirati. Bližje vratom pa je tako imenovana varnostna cona. Če se objekt nahaja v tej coni ostanejo vrata odprta. Z uporabo tega skenerja povečamo varnost samih vrat, objekta in ljudi, saj ga je mogoče programirati, kako in kdaj na reagira v določeni situaciji. Senzor EFA-SCAN® preveri stanje pred vrati kar 16.000 krat v eni sekundi.

EFA-SCAN laserski scaner

Če kljub temu pride do nesreče, je tu še zadnja rešitev

Mehanska naletna zaščita je pri industrijskih vratih že poznana, a le za notranja vrata, ki so izdelana iz gibkih materialov. Za zunanja vrata, ki so zgrajena iz trdih lamel, pa je Efaflex razvil posebno mehansko naletno zaščito. Letonje nam je razložil, da ta deluje tako, da se ob mehanskem stiku, na primer, če se v vrata zaleti viličar, spodnji del lamel samodejno izvrže iz vodil in s tem prepreči lom. Ko se to zgodi, vrata to samodejno zaznajo in lamele prek posebnega sistema avtomatsko zložijo in omogočijo normalno delovanje vrat.

Trdnost in stabilnost sta zagotovilo za hitrost in varnost

Letonje je povedal še, da tudi sama konstrukcija in izolacija nista dovolj. Vrata morajo zdržati pri odpiranju in zapiranju zelo velike pospeške, obenem pa je pogostost odpiranja in zapiranja lahko zelo velika, takšna vrata morajo zdržati tudi milijon in več odpiranj in zapiranj. Zato morajo biti konstrukcijski elementi, vodila in pogonski elementi zelo robustni in zelo natančno dimenzionirani. Nujno je torej potrebno posvetiti velik dela razvoja trdnosti in stabilnosti vrat, ki zagotavlja varno delovanje tudi pri zelo visokih hitrostih.

Doseganje visokih hitrosti na področju industrijskih vrat bi lahko primerjali z željo po hitrih avtomobilih v avtomobilski industriji. Na eni strani vedno hitrejša vrata zahtevajo uporabniki, obenem pa gre tudi za konstruktorski izziv.