Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

IMP d.d.
Dunajska cesta 7
SI - 1000 Ljubljana
T 01/300 90 10
F 01/300 90 60
E mail@imp.si
W www.imp.si
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

Podjetje IMP d.d. je eno od vodilnih podjetij na področju izvedbe vseh vrst instalacij. Številni referenčni objekti, izvedeni doma in v tujini dokazujejo, da je podjetje sposobno izvajati najzahtevnejše investicijske projekte.

STORITVENI PROGRAM

izvajanje vseh instalacijskih del
na področju industrije, stanovanjske gradnje, hotelov, bolnišnic, infrastrukturnih objektov
izdelava investicijske dokumentacije, študij, ekspertiz
idejno in izvedbeno projektiranje pri gradnji objektov oz. posameznih tehnoloških postrojev
izvedba plinifikacij in merilno reducirnih postaj
meritve parametrov za posamezne instalacijske sisteme in objekte v celoti
zagon objekta, preizkusno obratovanje, vzdrževanje
šolanje investitorjevih delavcev
tehnična pomoč v času rednega obratovanja objekta oz. tehnološkega postroja
dobava rezervnih delov